БАГЕРМЕЙСТЕР

м bagermeyster (torpaqatan maşını idarə edən işçi).

БАГАЖНЫЙ
БАГЕТ