ВАЖНО

нареч. 1. təmkinlə, vüqarla; 2. lovğa-lovğa.

ВАЖНИЧАТЬ
ВАЖНОСТЬ

Digər lüğətlərdə