ГАПУР

1. xəncər; гапур – лезгидин абур. Ata. sözü xəncər ləzgiyə yaraşar; 2. гапурдин xəncər -i \[-ı\]; гапурдин хер xəncər yarası.
ГАНГРЕНА
ГАПӀАЛ

Digər lüğətlərdə