ИГНОРИРОВАНИЕ

saymazlıq, etinasızlıq, diqqətsizlik, nəzərə almam, saymama, əhəmiyyət verməmə, etinasıqlıq göstərmə
ИГЛА
ИГНОРИРОВАТЬ

Digər lüğətlərdə