ИЕРОГЛИФ

heroqlif (1. Qədim misir, çin əlifbasında bütöv məfhumu və ya hecanın ifadə edən işarə)
ИДТИ
ИЖДИВЕНСТВО

Digər lüğətlərdə