ИЗДАНИЕ

1. Nəşr etmə (edilmə), çap etmə (edilmə) , dərc etmə; 2.nəşr, çap; 3. Tiraj; 4. Nəşriyyat
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Digər lüğətlərdə