МАГНИЙ

м мн. нет kim. maqnezium (yanarkən ağ alov verən gümüşü-ağ. yumşaq metal).

МАГНИЕВЫЙ
МАГНИТ

Digər lüğətlərdə