НАПЛОЕННЫЙ

прич. xüs. qat-qat bükülüb ütülənmiş.

НАПЛОДИТЬСЯ
НАПЛОИТЬ