ТАДА

gəl. zam. bax тун.
ТАГЬСИЛ
ТАДАРАК

Digər lüğətlərdə