ТАМ

1. orada, oralarda, o yerlərdə; 2. sonra
ТАЛОН
ТАМОЖНЯ

Digər lüğətlərdə