УВАЖЕНИЕ

hörmət, ehtiram
УБРАТЬ
УВАЖИТЕЛЬНЫЙ

Digər lüğətlərdə