AND

Sözün əsli qan kimi olub. Adamlar dost olmaq üçün bir-birinin barmaqlarından qan içiblər. Qəsəm isə and sözünün sinonimidir və ərəb mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ANCAQ
ANEMOMETR

Digər lüğətlərdə