LüğətlərAzərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

LƏPƏLİ

LƏPƏLİ I sif. Ləpəsi olan meyvə. Ləpəli qozları ləpəsizlərdən seçmək lazımdır.

LƏPƏLİ II sif. Dalğalı, dalğası olan. Hər şeyin sahili var; Ləpəli dərya kimi (A.Cəfər).

LƏPƏ
LİL

Digər lüğətlərdə