A PRIORI

a priori1

adj apirior, təcrübədən öncə / əvvəlcə

a priori2

adv öncə / əvvəlcə / qabaqcadan güman edilən

A M
A-TIPTOE