AĞADADAŞ

Ağa “böyük” deməkdir. Ağadadaş “böyük dadaşdır”(həm ad kimi işlədilir, həm də kiçiklərin böyüklərə müraciət formasıdır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AĞACLIQ
AĞAMALI

Digər lüğətlərdə