AĞBIĞ

Ağbuğ, ağbuğum variantları da var. Barama qurdunun xəstəliyidir: qurd şişir, belində ağ sızaqlar əmələ gəlir, irinli olur. “Ağ” rəngdədir “buğum” isə qurdun be­lindəki kərtikləri bildirir. Heyvanın dilində də özünü göstərir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AĞBAĞIR
AĞCA

Digər lüğətlərdə