AĞCAQANAD

I
сущ. комар
II
прил. комариный. Ağcaqanad ensefaliti мед. комариный энцефа лит.
AĞCA
AĞCAQANADTUTAN

Digər lüğətlərdə