AERONOMİYA

yun. aero – hava + yun. nomos – qanun

AEROLOGİYA
AEROZOL

Digər lüğətlərdə