AFƏRİN

Farsca afəridən (yaratmaq) məsdəri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti) 

AFELİ
AFİNA

Digər lüğətlərdə