aksiom

is. riyaz. axiome m (sübutsuz qəbul edilən fikir ; dəlilə, sübuta ehtiyacı olmayan həqiqət)

aksent
aksiomatik

Значение слова в других словарях