ALÇAQ

ALÇAQ – ALİCƏNAB Bu cür alçaq və rəhmsiz adamlara bir dəqiqə olsa da, həyat haramdır (M.S.Ordubadi); Çox alicənab, nəcib insandır (Anar).

ALÇAQ – ZİL Alçaq səslə zümzümə etməyə başladı (“Ulduz”); Cəlal da zil səslə deyir bayatı; Tutub qışqırığı bütün elatı (S.Vurğun).

ALAN
ALÇAQBOY

Значение слова в других словарях