AMİZ

Farsca “öyrədən” deməkdir, ibrət+amiz deyirik. 

AMİN
AMNİSTİYA

Digər lüğətlərdə