APOSTROF

\[yun.\] лингв. апостроф (гафара гьарфунин винелай арада эцигдай ишара).
APAYDIN
APPENDİSİT
OBASTAN VİKİ
Apostrof
Apostrof (') — Yazıda istifadə olunan hərfüstü işarə. Adətən, Azərbaycan dilində kirilcə yazıda iki məqsədlə işlədilirdi: 1. Apostrof saitdən sonra, samitdən əvvəl qoyulmaqla həmin saitin uzun tələffüz olunmasını göstərdi. 2. Ərəb mənşəli sözlərdə apostrof samitdən sonra və saitdən əvvəl qoyulmaqla samiti saitdən ayırır və saitin aydın tələffüz olunmasına imkan yaradırdı. 2003-cü ilin sentyabr ayının 23-də Azərbaycan dilinin yeni Orfoqrafiya lüğətinə əsasən, apostrof işarəsi ləğv edilmişdir.

Digər lüğətlərdə