ARSAQ

Ars sözümüz olub və “güclü” mənasında işlənib. Arslan da həmin söz əsa­sında yaranıb. Arsaq türk tayfalarında birinin adıdır və güclülər, “igidlər” an­la­mında işlədilib. Ermənilərin zorla öz adlarına çıxarmaq istədikləri arsaq qədim türk sözüdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ARPACIQ
ARSALA

Digər lüğətlərdə