ATILMAQ

ATILMAQ – DÜŞMƏK Atıl cəbhələrə aslanlar kimi (S.Vurğun); Bu səslər altında Zeynəb düşüb yerində oturdu (M.İbrahimov).

ATƏŞLİ
ATLI

Значение слова в других словарях