Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • DİAPAZON

  сущ. диапазон: 1. муз. звуковой объём певческого голоса, инструмента, звукоряда мелодии 2. тех. область изменения какой-л. величины, охват, объём чего

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • diapazon

  diapazon

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • DİAPAZÓN

  ...alətlərinin ən bəm səsdən ən zil səsə qədər malik olduğu ümumi həcminə diapazon deyilir. Ə.Bədəlbəyli. 2. məc. Bir şeyin həcmi, ölçüsü, dərəcəsi, qav

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • qamma-diapazon

  qamma-diapazon

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • ДИАПАЗОН

  diapazon (1. Musiqi alətinin çıxara biləcəyi səsingenişlik dərəcəsi)

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ДИАПАЗОН

  м diapazon (1. mus. müğənni və ya musiqi alətinin çıxara biləcəyi səsin genişlik dərəcəsi; 2. məc. həcm, miqdar, dairə, dərəcə; диапазон знаний bilik

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • диапазон

  ...доступными им самым низким и самым высоким звуками. Широкий диапазон голоса. Теноровый диапазон. 2) чего Пределы распространения чего-л.; объём позна

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ДИАПАЗОН

  диапазон (1. садан ванци ва я музыкадин алатди лап агъуздалай вини дережадиз кьван акъуддай сесерин вири кьадар. 2. пер. садан чирвилерин, тежрибади

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • SANTİMETRLİ

  прил. сантиметровый. связь. Santimetrli diapazon сантиметровый диапазон

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • DİAPAZONLU

  прил. 1. с … диапазоном. Geniş diapazonlu с широким диапазоном 2. диапазонный. Diapazonlu antena диапазонная антенна

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • DESİMETRLİK

  ...физ. связь. Desimetrlik dalğa дециметровая волна, desimetrlik diapazon дециметровый диапазон

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • VÜSƏT

  1. простор, обширность, широта; 2. размах, диапазон;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • DİAPOZON

  i. range; diapason; elm. compass

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • diapozon

  is. elm. diapason m, étendue f, registre m

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • UZADILMIŞ

  ...группы продленного дня в школах 2. растянутый. физ. Uzadılmış diapazon растянутый диапозон

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • DARTILMIŞ

  ...растянутый. Dartılmış armatur строит. растянутая арматура, dartılmış diapazon связь. растянутый диапазон, dartılmış maye растянутая жидкость 3. натян

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • diapazonlu

  diapazonlu

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • DİAPAZONLU

  sif. Müəyyən diapazonu olan.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • AMBIT

  n hədd, hüdud, sərhəd, diapazon; within the ~ of həcmində, hüdudunda

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • SİNXRONLAŞDIRMA

  ...синхронизации; эл.-тех. sinxronlaşdırma diapazonu диапазон синхронизации

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • KÖKLƏMƏ

  ...приспособление радиоаппаратуры для приема каких-л. волн. Kökləmə diapazonu диапазон настройки, kökləmə sarqacı катушка настройки, kökləmə şkalası шка

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • VÜSƏT

  ...простор, ширь. Kür çayının vüsəti ширь реки Куры 2. размах, диапазон. Misilsiz vüsət небывалый размах, geniş vüsət широкий размах

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • diapozonlu

  sif. à diapason ; geniş ~ səs voix f au diapason large

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • радиочувствительность

  ...радиочувствительности организма. Влияние невесомости на радиочувствительность. Диапазон изменений индивидуальной радиочувствительности в различных ус

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • kamerton

  is. mus. diapason m, étendue f

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • гамма-

  ...испускаемым радиоактивным веществами. Гамма-анализ, гамма-вспышка, гамма-диапазон, гамма-локатор, гамма-лучи, гамма-терапия.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • SKRİPKA

  [rus.] муз. скрипка (чӀехи диапазан авай, кьуд сим алай музыкадин алат); // скрипкадин.

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • разброс

  ...семян. * Жадным взором мы ловили этих локонов разброс. (Бенедиктов). 2) проф. Диапазон, границы чего-л. Разброс попаданий при стрельбе. Разброс резул

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • MAZER

  [ing.] сущ. мазер (радиолепейрин диапазонда кӀвалахдай квант генератордин тӀвар).

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • SKRİ́PKA

  [rus.] Diapazon cəhətcə ən yüksək olan, yayla çalınan dördsimli musiqi aləti. Daşıdığı adından bəlli olduğu kimi, simli orkestrin tərkibi yalnız simli

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • баритональный

  -ая, -ое. см. тж. баритонально близкий по тембру и диапазону к баритону 1) Баритональный бас. Баритональный тембр.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • GAMUT

  n mus. 1. qamma; 2. səs diapazonu; 3. tamlıq, bütövlük; to run the whole ~ of suffering əzab-əziyyəti tam hiss etmək

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • поддиапазон

  -а; м.; техн. Дополнительная часть диапазона чего-л., увеличивающий мощность, пропускную способность какого-л. технического средства. Поддиапазон част

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • сантиметровый

  см. сантиметр; -ая, -ое Волны сантиметрового диапазона. Сантиметровый слой льда. С-ая лента (спец.; измерительная лента с делениями такой меры).

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • трапп

  ...Горная порода вулканического происхождения, относящаяся к группе диабазов. Сибирский трапп.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • микроволны

  ...Электромагнитные волны миллиметрового, сантиметрового и дециметрового диапазонов; сверхвысокие частоты.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • MİKRODALĞA

  ...(электромагнитная волна миллиметрового, сантиметрового и дециметрового диапазонов). Mikrodalğalar qəbuledicisi приёмник микроволн II прил. микроволно

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • VİÓLA

  ...mus. 1. XV-XVIII əsrlərdə Qərbi Avropada yayılmış müxtəlif ölçü və diapazonlu, yayla çalınan, adətən altısimli musiqi aləti. 2. Yayla çalınan dördsim

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • диабаз

  ...(используется как строительный материал и для мощения улиц) Облицевать диабазом. Тёмный диабаз.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • тесситура

  ...Высотное положение звуков в музыкальном произведении по отношению к диапазону певческого голоса или музыкального инструмента. Солирующие голоса разли

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • DALĞAÖLÇƏN

  ...для измерения длины волны и частоты электромагнитных колебаний в диапазоне радиочастот II прил. волномерный. Dalğaölçən cihaz физ. волномерный прибор

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • VİOLONÇÉL

  [ital.] mus. Skripka tipində düzəldilmiş yayla çalınan bastenor diapazonlu dördsimli musiqi aləti. Daşıdığı adından bəlli olduğu kimi, simli orkestrin

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • REGİSTR

  1 сущ. муз. регистр: 1. участок диапазона певчего голоса или музыкального инструмента, характеризующийся единым тембром 2. группа труб (в органе), стр

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • нижний

  ...одежде) Н-ее бельё. Н-яя юбка. Н-яя рубашка. 4) Образующий низший предел диапазона голоса или музыкального инструмента. Н-ие ноты. Н-яя октава. Н-ее

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • TUTMA

  ...захват. тех. tutma bucağı угол захвата, tutma diapazonu диапазон захвата, tutma tələsi ловушка захвата; связь. tutma hadisəsi явление захватывания 2.

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • переломиться

  ...трескучие морозы (С. Аксаков). в) отт. Измениться по тембру и диапазону в период возмужалости (о мужском голосе) Он начал хорошо петь сначала альтом,

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • Tam ekvivalentlik

  ...adətən, o qədər də mürəkkəb olmayan kommunikativ şəraitdə məhdud diapazonlu funksional xarakteristika mətnlərdə nisbətən tam ekvivalentlik müşahidə

  Tam oxu »
  İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti
 • регистр

  ...указатель. Регистр книг и журналов. 2) муз. Участок звукового диапазона музыкального инструмента или человеческого голоса. Средний регистр. Низкий ре

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • голос

  ...простуды, волнения и т.п.). Голос ломается (об изменении тембра и диапазона у мальчика в переходном возрасте). В (полный), во весь голос спорить, кри

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • обширный

  ...сердце. О-ая душа. Певица с обширным голосом (большим, с широким диапазоном). Предоставить кому-л. о-ые привилегии. Наделить кого-л. обширными полном

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
OBASTAN VİKİ
Ku diapazonu
Ku diapazonu (tələffüzü ˌkeɪˈjuː — key-yu) — peyk televiziyasında istifadə olunan santimetr dalğa uzunluqlarının tezlik diapazonu. IEEE tərəfindən müəyyən edildiyi kimi, bu diapazon elektromaqnit spektrinin 12 ilə 18 GHz arasında (dalğa uzunluğu 2,5 ilə 1,67 sm arasında) uzanır. Peyk rabitəsində bu diapazon həm də X diapazonunun bir hissəsini əhatə edir: bu halda Ku diapazonu 10,7 ilə 18 GHz arasındadır. Adı daxilindəki ifadədən gəlir alm. Kurz-unten‎ — sözün əsl mənasında "qısa-aşağı", K-diapazondan aşağı olan diapazonu ifadə edir (alm. Kurz‎ — "qısa"). == Peyk televiziyası == Peyk televiziyası üçün iki əsas diapazon istifadə olunur: Ku diapazonu (10,7–12,75 GHz) və C-band (3,5–4,2 GHz). Avropa peykləri əsasən Ku diapazonunda yayımlanır. Rusiya və Asiya peykləri adətən hər iki tezlik diapazonunda yayımlanır. Ku diapazonun C-diapazonundan praktik üstünlüyü var.