VİÓLA

[ ital. ] mus.
1. XV-XVIII əsrlərdə Qərbi Avropada yayılmış müxtəlif ölçü və diapazonlu, yayla çalınan, adətən altısimli musiqi aləti.
2. Yayla çalınan dördsimli musiqi aləti; alt.
VİNTVARİ
VİOLONÇÉL

Digər lüğətlərdə