Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • QARMAQARIŞIQLIQ

  is. 1. Nizamsızlıq, tərtibsizlik, qarışıqlıq, qaydasızlıq. Bu evə yenicə köçmüşük, hələ qarmaqarışıqlıqdan heç şey tapmaq olmaz

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • QARMAQARIŞIQLIQ

  QARMAQARIŞIQLIQ – ƏMİN-AMANLIQ Bu evə yenicə köçmüşük, hələ qarmaqarışıqlıqdan heç şey tapmaq olmaz. Nədənsə sizin dəstəniz Təbrizə girdiyi gündən bər

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti
 • QARMAQARIŞIQLIQ

  i. 1. muddle, confusion; ~ olmaq to be* in a muddle; Sənin otağın tamam qarmaqarışıqlıqdır Your room is in complete confusion; 2

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • QARMAQARIŞIQLIQ

  ь. Fikir qarmaqarışıqlığı беспорядочность мыслей, ifadənin qarmaqarışıqlığı хаотичность изложения, molekulların hərəkətinin qarmaqarışıqlığı хаотичнос

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • qarmaqarışıqlıq

  is. incohérence f ; désordre m, manque m d’ordre, pêle-mêle m

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • QARMAQARIŞIQLIQ

  сущ. 1. акахьайвал, къайдасузвал, низамсузвал; 2. алаш-булашвал, чӀурувал; гъулгъула, гьарай-эвер, акахьай сувар

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • qarmaqarışıqlıq

  qarmaqarışıqlıq

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • XAOS

  qarmaqarışıqlıq — hərc-mərclik

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • QATMA-QARIŞIQLIQ

  i. bax qarmaqarışıqlıq

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • İNTİZAMSIZLIQ

  qarmaqarışıqlıq — tərtibsizlik — səliqəsizlik — pozuqluq

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • XAOTİKLİK

  is. Qarmaqarışıqlıq, qaydasızlıq, nizamsızlıq, sistemsizlik.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • AŞUB

  f. 1) qarışıqlıq, qarmaqarışıqlıq; 2) fitnə-fəsad.

  Tam oxu »
  Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti
 • HƏRC-MƏRC

  dolaşıqlıq — qarmaqarışıqlıq — qarışıqlıq — nizamsızlıq — özbaşınalıq

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • İĞTİŞAŞ

  qarğaşalıq — qarışıqlıq — hərc-mərclik — qarmaqarışıqlıq

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • XAOTİKLİK

  qarmaqarışıqlıq — qaydasızlıq — nizamsızlıq — hərc-mərclik

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • VƏLVƏLƏ

  səs-küy — həyəcan — çaxnaşma — qarmaqarışıqlıq

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • AMORPHOUSNESS

  n 1. amorfluq, formasızlıq; 2. xaotiklik, qarmaqarışıqlıq; anlaşılmazlıq

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • TÖR-TÖKÜNTÜLÜK

  is. Tör-töküntülü yerin halı; səliqəsizlik, qarmaqarışıqlıq.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • HƏLMƏ-CÜLMƏ

  (Gədəbəy) qarmaqarışıqlıq. – Həlmə-cülmədi idara, it yə:sini tanımer

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.
 • İTXIRMANI

  (Zaqatala) qarmaqarışıqlıq. – Öyə baş soxmağ olmir, lap itxırmanıdı

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.
 • БЕСТОЛКОВЩИНА

  ж мн. нет 1. qarmaqarışıqlıq, hərc-mərclik; 2. mənasızlıq, dolaşıqlıq, anlaşılmazlıq.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • АНАРХИЧНОСТЬ

  ж мн. нет nizamsızlıq, hərc-mərclik, özbaşınalıq, intizamsızlıq, qarmaqarışıqlıq.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • НЕРАЗБЕРИХА

  ж мн. нет dan. dolaşıqlıq, qarmaqarışıqlıq, qarışıqlıq, hərc-mərclik, nizamsızlıq.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • PƏRƏNDƏLİK

  pərəndəlik salmax: (Ağdam) qarmaqarışıqlıq salmaq. – Cama:t sakit oturmuşdu, Həsən onlarıη arasına pərəndəlik saldı

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.
 • ЛАПША

  нет 1. əriştə; 2. əriştə supu, xəmiraşı; 3. məc. hərc-mərclik, qarmaqarışıqlıq; берёзовая лапша çubuq, şallaq.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ЯГЪ-ЯГЪУН

  dava-döyüş, vuruşma, döyüşmə, kütləvi qırğın; 2. vurhavur, qarmaqarışıqlıq, qalmaqal; 3. dan. vurçatlasın, səs-küy, vurhay, vurharay, mərəkə.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • ЯГЪ-ЯГЪУН

  dava-döyüş, vuruşma, döyüşmə, kütləvi qırğın; 2. vurhavur, qarmaqarışıqlıq, qalmaqal; 3. dan. vurçatlasın, səs-küy, vurhay, vurharay, mərəkə.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • ЯХЪ

  r form.; bax кьун¹; * яхъ-марагъур (яхъ марагъул) vurhavur, qarmaqarışıqlıq, qalmaqal; vurçatlasın, səs-küy, vurhay, vurharay.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • ЯХЪ

  r form.; bax кьун¹; * яхъ-марагъур (яхъ марагъул) vurhavur, qarmaqarışıqlıq, qalmaqal; vurçatlasın, səs-küy, vurhay, vurharay.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • DISORDER

  n 1. nizamsızlıq, qarmaqarışıqlıq, qarışıqlıq, səliqəsizlik; 2. kütləvi iğtişaş, şuluqluq, çaxnaşma, narahatlıq; 3. pozğunluq, xəstəlik; mental ~ ruhi

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • XƏRƏNGƏ

  is. dan. Qarmaqarışıqlıq, səs-küy, nizamsızlıq. Məclisdə bir xərəngəlik vardı. Aralarında qadınlar olmasına baxmayaraq, açıq-saçıq sözlər söyləməkdən

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • XƏRƏNGƏLİK

  is. dan. Qarmaqarışıqlıq, səs-küy, nizamsızlıq. Məclisdə bir xərəngəlik vardı. Aralarında qadınlar olmasına baxmayaraq, açıq-saçıq sözlər söyləməkdən

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • İTQIRDI

  itqırdı salmaq dan. – araya dava salmaq, qarmaqarışıqlıq törətmək. Gərçi itqırdı salıb çoxların etdi ixrac; Leyk bundan belə olmaz qəmi-pünhanə ilac.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • GLORIOUS

  ictory şanlı qələbə; 3. dəhşətli; ~ mess / muddle dəhşətli qarmaqarışıqlıq / dolaşıqlıq / hərc-mərclik

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • İNTİZAMSIZLIQ

  an bu bölüyün zəif cəhətləri intizamsızlıq, qeyri-mütəşəkkillikdir. 2. Qarmaqarışıqlıq, tərtibsizlik, səliqəsizlik, nizam və qayda olmaması.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • XAÓS

  [yun.] Tam qarışıqlıq, qarmaqarışıqlıq, nizamsızlıq, hərc-mərclik, qaydasızlıq, sistemsizlik. …Həyat, baş açılmaz bir xaosa çevrilərək, artıq [Səriyyə

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • РАЗГРОМ

  st etmə (edilmə); yıxıb dağıtma; 3. məc. alt-üst (vəziyyət), qarmaqarışıqlıq.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • HƏRC-MƏRCLİK

  anlıq, qayda-qanun olmadığı vəziyyət; qarışıqlıq, nizamsızlıq, qarmaqarışıqlıq; anarxiya. Hərcmərclik geniş Rusiyanın bir başından tutmuş o biri başın

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • HAY

  1. Çağırışa cavab. 2. Səs-küy, hay-küy, qarmaqarışıqlıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dialektlərdə kömək, xəbər mənalarında da işlənir. Hay düşdü şə

  Tam oxu »
  Azərbaycan dastanlarının leksikası
 • CONFUSION

  s səslərin qarışdırılması; 4. ictimai qarışıqlıq, iğtişaş, həyəcan, qarmaqarışıqlıq

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • MUDDLE

  muddle1 n qarmaqarışıqlıq, dolaşıqlıq; to be in a ~ qarmaqarışıq / dolaşıq vəziyyətdə olmaq; to make a ~ of smth bir şeyi qarışdırmaq / çaş-baş salmaq

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • MUSS

  muss1 n amer. d.d. 1. qarışıqlıq, qarmaqarışıqlıq; səliqəsizlik; 2. mübahisə; savaş muss2 v amer. 1. başı pozuqluğa gətirib çıxarmaq; aram qarışdırmaq

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • PELL-MELL

  pell-mell1 n qarışıqlıq, dolaşıqlıq, qarmaqarışıqlıq, hərc-mərclik, nizamsızlıq pell-mell2 adj qarışıq, dolaşıq, qarmaqarışıq; nizamsız; a ~ classific

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • WELTER

  welter1 n hay-küy, həngamə, mərəkə, qiyamət, məhşər, ərəsat; qarmaqarışıqlıq, hərcmərclik, xaos welter2 v 1. yerə sərilmək; ağnamaq; çapalamaq, çırpın

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • VƏLVƏLƏ

  is. Səs-küy, gurultu-patırtı, həyəcan, çaxnaşma, qarmaqarışıqlıq. O gecəki vəlvələdən ancaq bunu görə bildim. A.Şaiq. □ Vəlvələ düşmək – qarmaqarışıql

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • NİZAMSIZLIQ

  amsızlıq olurdu. Mir Cəlal. 2. Qayda-qanunsuzluq, hərc-mərclik, qarmaqarışıqlıq, intizamsızlıq. Bir neçə vaxt kəndə böyük nizamsızlıq düşmüşdü. N.Nəri

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • PƏRAKƏNDƏLİK

  rakəndə şeyin hal və vəziyyəti; dağınıqlıq, nizam-intizamsızlıq, qarmaqarışıqlıq. Gənc leytenantın … üzündə, uzun qara kirpikli gözlərinin qapanışında

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • VURÇATLASIN

  is. dan. Qarmaqarışıqlıq, ara qızışma, mərəkə, səs-küy; dava-vuruşma (adətən bir işin, hadisənin qızışdığını, ən qızğın çağını bildirir). Bəli, vurçat

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • АКАХЬАЙ

  əyaxa vuruşma, nizamsız döyüş; акахьай сувар hərc-mərclik, qarmaqarışıqlıq.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • VURHAVUR

  1. is. Dava, vuruşma, dalaşma, qarmaqarışıqlıq, səs-küy, qalmaqal. Kazım gülərək dedi: – Ay Allahqulu, yaxşı ki, yaxamızı bu vurhavurdan qurtardıq. Çə

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • TÖR-TÖKÜNTÜ

  üntüsüdür. S.Rəhman. 3. top. Səliqəsiz halda yerə tökülmüş şeylər, qarmaqarışıqlıq haqqında. Gülzar yığışdırır tör-töküntünü; Sonra da həyətdə çırpır

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • MESS

  mess1 n I 1. qarmaqarışıqlıq; səliqəsizlik; nizamsızlıq; 2. çirkab; çirk; palçıq; toz-torpaq; 3. çətinlik; bəla; to get oneself out of a ~ özünü çətin

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • FƏSAD

  ləyirlər. C.Məmmədquluzadə. □ Fəsad düşmək – hərc-mərclik düşmək, qarmaqarışıqlıq düşmək, asayiş, əmin-amanlıq pozulmaq, dava düşmək, nifaq düşmək. Fə

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • TUMBLE

  mier’s ~ from office baş nazirin məğlubiyyəti; 3. mayallaq; 4. qarmaqarışıqlıq, səliqəsizlik; Things were all in a tumble Hər şey qarmaqarışıq idi; ◊

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • POZMAQ

  ə. A.Şaiq. 3. məc. Adi qayda ilə inkişaf etməsinə mane olmaq, qarmaqarışıqlıq törətmək, nizamsız hala salmaq, dağıtmaq. [Gənc:] Birinin işləyən, o bir

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • BƏRBADLIQ

  pozğunluq — qatmaqarışıqlıq — intizamsızlıq

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • PƏRİŞANLIQ

  is. 1. Dağınıqlıq, qatmaqarışıqlıq, nizamsızlıq. Pərişanlıq zülfün öz qaydasıdır; Nə badi-səbadən, nə şanədəndir. M.P.Vaqif. 2. Qəmlilik, kədərlilik,

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti