Фразеологический словарь азербайджанского языка

 • ÖYÜD VERMƏK

  başqasına düz yol göstərmək, məsləhətlər vermək.

  Полностью »
 • ÖZ ADINA ÇIXMAQ

  mənimsəmək, götürmək, özünə aid etmək; ~ özünə çıxmaq.

  Полностью »
 • ÖZ ADINI BAŞQASINA QOYMAQ

  öz günahını başqasının üzərinə atmaq.

  Полностью »
 • ÖZ ADINI BAŞQASINDAN SORUŞMAQ

  işin çoxluğundan, yaxud başqa bir səbəbdən nə edəcəyini bilməmək; ~ başı şişmək, özünü itirmək.

  Полностью »
 • ÖZ ADINI YADINDAN ÇIXARMAQ

  bax: öz adını başqasından soruşmaq.

  Полностью »
 • ÖZ ARŞINI İLƏ ÖLÇMƏK

  bir işi öz istədiyi kimi qiymətləndirmək, obyektiv olmamaq, öz mənafeyini üstün tutmaq, öz fikrini əsas saymaq

  Полностью »
 • ÖZ ATINI ÇAPMAQ

  öz bildiyini demək, inadını yeritmək, davam etdirmək.

  Полностью »
 • ÖZ AYRANINA TURŞ DEMƏMƏK

  pis də olsa, öz iş və hərəkətini, məhsulunu tərifləmək.

  Полностью »
 • ÖZ BAŞINDAN (YANINDAN) ÇIXARMAQ

  uydurmaq, olmayan şeyi danışmaq; ~ havadan götürmək, özündən toxumaq.

  Полностью »
 • ÖZ BORCUNDAN ÇIXMAQ

  öhdəsinə düşən vəzifəni icra etmək.

  Полностью »
 • ÖZ ƏLİ, ÖZ BAŞI

  sərbəst, müstəqil, kənar təsir olmadan.

  Полностью »
 • ÖZ GÖBƏYİNİ ÖZÜ KƏSMƏK

  gözlədiyi kömək gələnə qədər işini görüb qurtarmaq.

  Полностью »
 • ÖZ GÜNÜNƏ SALMAQ

  təsir etmək, öz yaşayış tərzinə uyğunlaşdırmaq.

  Полностью »
 • ÖZ XOŞUNA QOYMAQ

  sərbəst buraxmaq, əhəmiyyət verməmək.

  Полностью »
 • ÖZ İŞİNİ GÖRMƏK

  tədricən təsir göstərmək, təsirinə salmaq.

  Полностью »
 • ÖZ KEFİNƏ BURAXMAQ

  istədiyi kimi hərəkət etməyə imkan vermək.

  Полностью »
 • ÖZ KÖKÜNDƏN SU İÇMƏK

  öz nəsil-nəcabətinə, kökünə oxşamaq.

  Полностью »
 • ÖZ KÖLGƏSİNDƏN QORXMAQ

  son dәrәcә qorxaq, ürkək olmaq, hər şeydən şübhələnmək, tez vahimələnmək, hədsiz ehtiyatlı olmaq; ~ suyu üfürə-üfürə içmək

  Полностью »
 • ÖZ PAYINI GÖTÜRMƏK

  tənqid, irad və ya eyhamdan nəticə çıxarmaq, nə edəcəyini bilmək, öz işini bilmək; ~ ibrət almaq (götürmək)

  Полностью »
 • ÖZ ŞİRƏSİNDƏ QAYNAMAQ

  dünyadan təcrid olunmaq, yalnız öz ətrafı ilə ünsiyyət saxlamaq, olanlarla məhdudlaşmaq; ~ öz yağında qovrulmaq

  Полностью »
 • ÖZ ÜZƏRİNDƏ İŞLƏMƏK (ÇALIŞMAQ)

  öz bilik və səviyyəsini, təcrübəsini artırmaq üçün daim məşğul olmaq

  Полностью »
 • ÖZ YAĞINDA QOVRULMAQ

  öz gücünə arxalanmaq, özünə arxayın olmaq, başqasının köməyinə ehtiyacı olmamaq.

  Полностью »
 • ÖZ YAĞINI ÖZ BAŞINA ÇƏKMƏK

  hər hansı işi əlavə xərc çəkmədən həmin işdən gələn qazanc hesabına həll etmək.

  Полностью »
 • ÖZ YOLU İLƏ GETMƏK

  heç kəslə işi olmamaq, heç kəsə mane olmamaq, başqasına bənzəməmək; yaradıcılıqda öz üslubu olmaq.

  Полностью »
 • ÖZ YOLUNA DÜŞMƏK

  işləri qaydası ilə getmək, çətinlikləri arxada qoymaq.

  Полностью »
 • ÖZ ZURNASI İLƏ OYNATMAQ

  istədiyini etdirmək; ~ təsiri altına salmaq.

  Полностью »
 • ÖZBAŞINA QOYMAQ

  çox sərbəstlik vermək, nəzarət etməmək.

  Полностью »
 • ÖZGƏ ÇIRAĞINA YAĞ OLMAQ

  öz sərvətinin xeyrini görməmək, varidatı başqalarına çatmaq, istismar edilmək.

  Полностью »
 • ÖZGƏ DƏYİRMANINA SU TÖKMƏK

  bax: düşmən dəyirmanına su tökmək.

  Полностью »
 • ÖZGƏ DONA GİRMƏK

  bax: dona girmək.

  Полностью »
 • ÖZGƏ XƏYALA DÜŞMƏK

  sabitqədəm olmamaq, vədindən, fikrindən dönmək.

  Полностью »
 • ÖZGƏ QOLTUĞUNDA YAŞAMAQ

  başqasına sığınmaq, onun himayəsində olmaq.

  Полностью »
 • ÖZGƏ MALINA GÖZ DİKMƏK

  başqasının malında gözü olmaq, tamahkar olmaq.

  Полностью »
 • ÖZGƏ OCAĞINA İSİNMƏK

  başqalarından asılı olmaq, himayədə olmaq.

  Полностью »
 • ÖZGƏ YUMURTASI İLƏ QAQQILDAMAQ

  başqasına aid şeylərlə öyünmək.

  Полностью »
 • ÖZGƏSİNƏ QUYU QAZMAQ

  bax: quyu qazmaq.

  Полностью »
 • ÖZGƏSİNİN TOYUĞUNA “KİŞ” DEMƏMƏK

  bax: heç kimin toyuğuna “kiş” deməmək.

  Полностью »
 • ÖZÜ DEYİB ÖZÜ EŞİTMƏK

  1. Səsi heç yerə çatmamaq, dediklərinin təsiri və faydası olmamaq.  2. Başqalarının dediyinə qulaq asmamaq, heç kimi eşitməmək

  Полностью »
 • ÖZÜ ÖZÜNƏ, KÜLÜ GÖZÜNƏ

  özü öz başına iş açmaq, özünə pislik etmək mənasında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • ÖZÜDÜR Kİ VAR

  müsahibinin fikrini təsdiq etmək məqsədilə işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • ÖZÜL ATMAQ

  təsis etmək, qurmaq, bünövrəsini qoymaq; ~ bina qoymaq.

  Полностью »
 • ÖZÜMƏ NƏ GƏLİB?

  “heç kim lazım deyil, özüm öhdəsindən gələrəm, tək bacararam” mənasında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • ÖZÜMƏ YER ELƏRƏM, GÖR SƏNƏ NEYLƏRƏM

  müəyyən mövqeyə sahib olduqdan sonra başqalarını sıxışdıran, onlara təzyiq göstərən, incidən adam haqqında işlədilən ifadə

  Полностью »
 • ÖZÜNDƏ OLMAMAQ

  halı, əhvalı pis olmaq; fikirli olmaq; ~ özündə-sözündə olmamaq.

  Полностью »
 • ÖZÜNDƏ-SÖZÜNDƏ OLMAMAQ

  dalğın, fikirli və pərişan olmaq, fikri başqa yerdə olmaq; ~ özündə olmamaq, özünü itirmək.

  Полностью »
 • ÖZÜNDƏN ÇIXARMAQ

  1. Hirsləndirmək, əsəbiləşdirmək.  2. Yalan danışmaq, uydurmaq; ~ havadan götürmək, özündən toxumaq.

  Полностью »
 • ÖZÜNDƏN ÇIXMAQ

  hirslənmək, əsəbiləşmək, coşmaq; ~ haldan çıxmaq, cin atına minmək, od götürmək, qan beyninə vurmaq (sıçramaq), üzü dönmək, beyninin qapağı atmaq, bey

  Полностью »
 • ÖZÜNDƏN DEMƏK

  lovğalanmaq, özünü öymək, tərifləmək.

  Полностью »
 • ÖZÜNDƏN DƏM VURMAQ

  özünü öymək, yerli-yersiz özünü tərifləmək.

  Полностью »
 • ÖZÜNDƏN GETMƏK

  halı pisləşmək; ~ huşunu itirmək, huşu  başından getmək, hal aparmaq, huşa getmək, huşu getmək.

  Полностью »