Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • qönçə

  qönçə

  Tam oxu »
 • qönçəcik

  qönçəcik

  Tam oxu »
 • qönçədəhan 2021

  qönçədəhan

  Tam oxu »
 • qönçədodaq

  qönçədodaq

  Tam oxu »
 • qönçədodaqlı

  qönçədodaqlı

  Tam oxu »
 • qönçələb 2021

  qönçələb

  Tam oxu »
 • qönçələnmə

  qönçələnmə

  Tam oxu »
 • qönçələnmək

  qönçələnmək

  Tam oxu »
 • qönçəli

  qönçəli

  Tam oxu »
 • qönçəlik

  qönçəlik

  Tam oxu »
 • qönçəsiz

  qönçəsiz

  Tam oxu »
 • qövl 2021

  qövl

  Tam oxu »
 • qövlən 2021

  qövlən

  Tam oxu »
 • qövm

  qövm

  Tam oxu »
 • qövm-əqraba 2021

  qövm-əqraba

  Tam oxu »
 • qövm-əqrəba

  qövm-əqrəba

  Tam oxu »
 • qövm-qardaş 2021

  qövm-qardaş

  Tam oxu »
 • qövmi 2021

  qövmi

  Tam oxu »
 • qövmiyyət 2021

  qövmiyyət

  Tam oxu »
 • qövr

  qövr, etmək

  Tam oxu »
 • qövr etmək 2021

  qövr etmək

  Tam oxu »
 • qövs

  qövs

  Tam oxu »
 • qövsaltı

  qövsaltı

  Tam oxu »
 • qövsarası

  qövsarası

  Tam oxu »
 • qövsdamarlı

  qövsdamarlı

  Tam oxu »
 • qövsdözümlülüyü

  qövsdözümlülüyü

  Tam oxu »
 • qövsi

  qövsi

  Tam oxu »
 • qövsi-qüzeh

  qövsi-qüzeh

  Tam oxu »
 • qövssöndürən 2021

  qövssöndürən

  Tam oxu »
 • qövsşəkilli

  qövsşəkilli

  Tam oxu »
 • qövsşəkillilik 2021

  qövsşəkillilik

  Tam oxu »
 • qövsüstü

  qövsüstü

  Tam oxu »
 • qövsvarı 2021

  qövsvarı

  Tam oxu »
 • qövsvari

  qövsvari

  Tam oxu »
 • qövşə 2021

  qövşə

  Tam oxu »
 • qradiometr

  qradiometr

  Tam oxu »
 • qradiyent

  qradiyent

  Tam oxu »
 • qradiyentometr

  qradiyentometr

  Tam oxu »
 • qradonaçalnik 2021

  qradonaçalnik

  Tam oxu »
 • qradualizm

  qradualizm (iqt.)

  Tam oxu »
 • qradus 2021

  qradus

  Tam oxu »
 • qraf

  qraf

  Tam oxu »
 • qrafa

  qrafa

  Tam oxu »
 • qrafem

  qrafem

  Tam oxu »
 • qrafik

  qrafik

  Tam oxu »
 • qrafik-analitik

  qrafik-analitik

  Tam oxu »
 • qrafika

  qrafika

  Tam oxu »
 • qrafikaçı

  qrafikaçı

  Tam oxu »
 • qrafin

  qrafin

  Tam oxu »
 • qrafinya

  qrafinya

  Tam oxu »