Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • qradiometr

  qradiometr

  Tam oxu »
 • qradiyent

  qradiyent

  Tam oxu »
 • qradiyentometr

  qradiyentometr

  Tam oxu »
 • qradonaçalnik 2021

  qradonaçalnik

  Tam oxu »
 • qradualizm

  qradualizm (iqt.)

  Tam oxu »
 • qradus 2021

  qradus

  Tam oxu »
 • qraf

  qraf

  Tam oxu »
 • qrafa

  qrafa

  Tam oxu »
 • qrafem

  qrafem

  Tam oxu »
 • qrafik

  qrafik

  Tam oxu »
 • qrafik-analitik

  qrafik-analitik

  Tam oxu »
 • qrafika

  qrafika

  Tam oxu »
 • qrafikaçı

  qrafikaçı

  Tam oxu »
 • qrafin

  qrafin

  Tam oxu »
 • qrafinya

  qrafinya

  Tam oxu »
 • qrafit

  qrafit

  Tam oxu »
 • qrafit-qaz

  qrafit-qaz

  Tam oxu »
 • qrafit-polimer

  qrafit-polimer

  Tam oxu »
 • qrafit-su

  qrafit-su

  Tam oxu »
 • qraflıq

  qraflıq

  Tam oxu »
 • qrafologiya

  qrafologiya

  Tam oxu »
 • qrafoloji

  qrafoloji

  Tam oxu »
 • qrafoloq

  qrafoloq

  Tam oxu »
 • qrafoman

  qrafoman

  Tam oxu »
 • qrafomaniya

  qrafomaniya

  Tam oxu »
 • qrafomanlıq

  qrafomanlıq

  Tam oxu »
 • qram

  qram

  Tam oxu »
 • qram-atom

  qram-atom

  Tam oxu »
 • qram-ekvivalent

  qram-ekvivalent

  Tam oxu »
 • qram-ion

  qram-ion

  Tam oxu »
 • qram-kalori

  qram-kalori

  Tam oxu »
 • qram-kütlə

  qram-kütlə

  Tam oxu »
 • qram-qüvvə

  qram-qüvvə

  Tam oxu »
 • qram-molekul

  qram-molekul

  Tam oxu »
 • qram-molekulyar

  qram-molekulyar

  Tam oxu »
 • qramisidin

  qramisidin

  Tam oxu »
 • qramlıq

  qramlıq

  Tam oxu »
 • qrammatik

  qrammatik

  Tam oxu »
 • qrammatik-semantik

  qrammatik-semantik

  Tam oxu »
 • qrammatika

  qrammatika

  Tam oxu »
 • qrammatikləşmə

  qrammatikləşmə (dilç.)

  Tam oxu »
 • qrammem

  qrammem (dilç.)

  Tam oxu »
 • qrammofon

  qrammofon

  Tam oxu »
 • qrammofonyazma 2021

  qrammofonyazma

  Tam oxu »
 • qramplastinka

  qramplastinka

  Tam oxu »
 • qramrentgen

  qramrentgen

  Tam oxu »
 • qramsantimetr

  qramsantimetr

  Tam oxu »
 • qramsidin 2021

  qramsidin

  Tam oxu »
 • qran

  qran

  Tam oxu »
 • qran-pri

  qran-pri

  Tam oxu »