Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ECAZ

  xariqə

  Tam oxu »
 • ECAZKAR

  əcaib — qəribə — xariqüladə

  Tam oxu »
 • EDAM

  ölüm

  Tam oxu »
 • EFFEKT

  təsir — nəticə

  Tam oxu »
 • EFFEKTLİ

  təsirli

  Tam oxu »
 • EFFEKTLİLİK

  təsirlilik

  Tam oxu »
 • EHKAM

  hökm

  Tam oxu »
 • EHMAL

  yavaş — sakit-sakit — asta — üsullu

  Tam oxu »
 • EHMALCA

  sakitcə — astaca — üsulca

  Tam oxu »
 • EHMALLI

  yavaşca — sakit

  Tam oxu »
 • EHMALLIQ

  sakitlik — yavaşlıq — ehtiyatlılıq — üsulluluq

  Tam oxu »
 • EHMALSIZ

  ehtiyatsız — üsulsuz

  Tam oxu »
 • EHMALSIZLIQ

  ehtiyatsızlıq — üsulsuzluq

  Tam oxu »
 • EHRAM

  məqbərə — piramida

  Tam oxu »
 • EHSAN

  xeyrat

  Tam oxu »
 • EHSAN

  lütf — mərhəmət — yaxşılıq

  Tam oxu »
 • EHTİKAR

  alverçi

  Tam oxu »
 • EHTİKARLIQ

  alverçilik

  Tam oxu »
 • EHTİMAL

  güman — təsəvvür — fərziyyə

  Tam oxu »
 • EHTİMAL

  mümkünlük

  Tam oxu »
 • EHTİRAM

  hörmət — sayğı

  Tam oxu »
 • EHTİRAMLA

  hörmətlə — ehtiyatla

  Tam oxu »
 • EHTİRAMLI

  hörmətcil — mərifətli — nəzakətli — qanacaqlı

  Tam oxu »
 • EHTİRAMSIZ

  nəzakətsiz — ədəbsiz — mərifətsiz — hörmətsiz

  Tam oxu »
 • EHTİRAMSIZLIQ

  hörmətsizlik — mərifətsizlik — ədəbsizlik — nəzakətsizlik

  Tam oxu »
 • EHTİRAS

  şəhvət — hərislik — düşkünlük

  Tam oxu »
 • EHTİRAS

  coşğunluq — vəcd — həyəcan

  Tam oxu »
 • EHTİRAS

  həvəs — eşq — şövq — meyl — şəhvət

  Tam oxu »
 • EHTİRASLA

  coşğunluqla — eşqlə — həyəcanla

  Tam oxu »
 • EHTİRASLI

  şəhvətli — həris — düşkün

  Tam oxu »
 • EHTİRASSIZ

  həvəssiz — şövqsüz — hərarətsiz

  Tam oxu »
 • EHTİŞAM

  təmtəraq — dəbdəbə — cəlal — əzəmət

  Tam oxu »
 • EHTİŞAMLI

  əzəmətli — dəbdəbəli — təntənəli — möhtəşəm

  Tam oxu »
 • EHTİVA

  qavrama

  Tam oxu »
 • EHTİYAC

  yoxsulluq — kasıblıq

  Tam oxu »
 • EHTİYAC

  tələb — lüzum — gərəklik

  Tam oxu »
 • EHTİYAT

  davranma

  Tam oxu »
 • EHTİYAT

  tədarük

  Tam oxu »
 • EHTİYATLA

  qorxa-qorxa — çəkinə-çəkinə

  Tam oxu »
 • EHTİYATLA

  yavaş — asta — üsulluca

  Tam oxu »
 • EHTİYATLI

  tədarüklü

  Tam oxu »
 • EHTİYATLI

  ehmallı — üsullu

  Tam oxu »
 • EHTİYATLILIQ

  tədarüklülük

  Tam oxu »
 • EHTİYATLILIQ

  üsulluluq — tədbirlilik

  Tam oxu »
 • EHTİYATSIZ

  tədbirsiz — üsulsuz

  Tam oxu »
 • EHTİYATSIZ

  tədarüksüz

  Tam oxu »
 • EHTİYATSIZLIQ

  tədarüksüzlük

  Tam oxu »
 • EHTİYATSIZLIQ

  tədbirsizlik — üsulsuzluq

  Tam oxu »
 • EHTİZAZ

  titrəyiş

  Tam oxu »
 • EQOİST

  xudbin

  Tam oxu »