Словарь синонимов азербайджанского языка

 • GƏBƏRMƏ

  ölmə — keçinmə

  Полностью »
 • GƏBƏRMƏK

  ölmək — keçinmək

  Полностью »
 • GƏDA

  qul — kölə — nökər

  Полностью »
 • GƏDA

  yaltaq — satqın

  Полностью »
 • GƏDALIQ

  yaltaqlıq — satqınlıq

  Полностью »
 • GƏDALIQ

  köləlik — nökərlik

  Полностью »
 • GƏDƏ

  yaltaq — satqın

  Полностью »
 • GƏDƏ

  uşaq (oğlan)

  Полностью »
 • GƏLİR

  qazanc — mədaxil

  Полностью »
 • GƏLİRLİ

  qazanclı — səmərəli — mədaxilli

  Полностью »
 • GƏLİRLİLİK

  qazanclılıq — mədaxillik — səmərəlilik

  Полностью »
 • GƏLİRSİZ

  qazancsız — səmərəsiz

  Полностью »
 • GƏLİRSİZLİK

  qazancsızlıq — səmərəsizlik

  Полностью »
 • GƏLMƏK

  çatmaq

  Полностью »
 • GƏMİRMƏ

  yemə

  Полностью »
 • GƏMİRMƏK

  yemək

  Полностью »
 • GƏNC

  cavan — yeniyetmə

  Полностью »
 • GƏNCLƏŞMƏ

  cavanlaşma

  Полностью »
 • GƏNCLƏŞMƏK

  cavanlaşmaq

  Полностью »
 • GƏNCLİK

  cavanlıq — yeniyetməlik

  Полностью »
 • GƏNƏŞMƏ

  məsləhətləşmə — soruşma

  Полностью »
 • GƏNƏŞMƏK

  məsləhətləşmək — soruşmaq

  Полностью »
 • GƏRDƏK

  pərdə

  Полностью »
 • GƏRDƏKLİ

  pərdəli

  Полностью »
 • GƏRDƏKLİK

  pərdəlik

  Полностью »
 • GƏRƏK

  lazım

  Полностью »
 • GƏRƏKLİ

  lazımlı — zəruri — yararlı — mühüm

  Полностью »
 • GƏRƏKLİK

  lazımlıq — zərurilik

  Полностью »
 • GƏRƏKLİLİK

  lazımlılıq — zərurilik — yararlılıq

  Полностью »
 • GƏRƏKSİZ

  lazımsız — yararsız

  Полностью »
 • GƏRƏKSİZLİK

  lazımsızlıq — yararsızlıq

  Полностью »
 • GƏRGİN

  əsəbi

  Полностью »
 • GƏRGİNLƏŞDİRMƏ

  kəskinləşdirmə — şiddətləndirmə

  Полностью »
 • GƏRGİNLƏŞDİRMƏK

  kəskinləşdirmək — şiddətləndirmək

  Полностью »
 • GƏRGİNLƏŞMƏ

  kəskinləşmə

  Полностью »
 • GƏRGİNLƏŞMƏK

  kəskinləşmək

  Полностью »
 • GƏRGİNLİK

  kəskinlik — əsəbilik

  Полностью »
 • GƏRİLMƏ

  aralama — ayırma — sərilmə

  Полностью »
 • GƏRİLMƏ

  dartılma — çəkilmə — tarımlaşma

  Полностью »
 • GƏRİLMƏK

  uzadılmaq — sərilmək — aralamaq

  Полностью »
 • GƏRİLMƏK

  dartılmaq — çəkilmək — tarımlaşmaq

  Полностью »
 • GƏRMƏ

  dartma — çəkmə — tarımlama

  Полностью »
 • GƏRMƏ

  ayırma — sərmə

  Полностью »
 • GƏRMƏK

  dartmaq — çəkmək — tarımlamaq

  Полностью »
 • GƏRMƏK

  ayırmaq — sərmək

  Полностью »
 • GƏTİRMƏ

  daşıma — aparma

  Полностью »
 • GƏTİRMƏK

  daşımaq — aparmaq

  Полностью »
 • GƏVƏLƏMƏ

  çeynəmə — gövşəmə

  Полностью »
 • GƏVƏLƏMƏK

  çeynəmək — gövşəmək

  Полностью »
 • GƏVƏZƏ

  boşboğaz — hərzə — çərənçi — naqqal

  Полностью »