Словарь синонимов азербайджанского языка

 • GUMBULDATMA

  tappıldatma

  Полностью »
 • GUMBULDATMAQ

  tappıldatmaq

  Полностью »
 • GUMBULTU

  tappıltı — gurultu — şaqqıltı — patırtı

  Полностью »
 • GUR

  gurultulu — təmtəraqlı — dəbdəbəli

  Полностью »
 • GUR

  qalın — sıx — toplu

  Полностью »
 • GUR

  bərk — uca — gurultulu — zil (səs)

  Полностью »
 • GUR

  iti — sürətli

  Полностью »
 • GUR

  güclü — şiddətli

  Полностью »
 • GURLAMA

  gumbuldama — partıldama

  Полностью »
 • GURLAMAQ

  gumbuldamaq — partıldamaq

  Полностью »
 • GURLAŞMA

  yoğunlaşma

  Полностью »
 • GURLAŞMA

  sıxlaşma — qalınlaşma

  Полностью »
 • GURLAŞMAQ

  sıxlaşmaq — qalınlaşmaq

  Полностью »
 • GURLAŞMAQ

  yoğunlaşmaq

  Полностью »
 • GURLUQ

  təmtəraqlıq — dəbdəbəlik

  Полностью »
 • GURLUQ

  sıxlıq — qalınlıq

  Полностью »
 • GURŞAD

  leysan (yağış)

  Полностью »
 • GURULTU

  çaxnaşma — qalmaqal — hay-küy

  Полностью »
 • GURULTU

  uğultu — guvultu — patırtı

  Полностью »
 • GURULTULU

  haylı-küylü — həyəcanlı — coşğun — uğultulu

  Полностью »
 • GUŞƏ

  künc — tin — bucaq

  Полностью »
 • GUŞƏLİ

  tinli — künclü

  Полностью »
 • GÜC

  zor — qüvvə

  Полностью »
 • GÜC

  taqət — qüvvət

  Полностью »
 • GÜCLƏ

  zorla — təzyiqlə

  Полностью »
 • GÜCLƏNDİRMƏ

  qüvvətləndirmə — artırma

  Полностью »
 • GÜCLƏNDİRMƏK

  artırmaq — qüvvətləndirmək

  Полностью »
 • GÜCLƏNMƏ

  qüvvətləmə

  Полностью »
 • GÜCLƏNMƏK

  qüvvətlənmək

  Полностью »
 • GÜCLÜ

  qüvvətli — zorlu

  Полностью »
 • GÜCLÜLÜK

  qüvvətlilik — zorluluq

  Полностью »
 • GÜCSÜZ

  taqətsiz — qüvvətsiz

  Полностью »
 • GÜCSÜZLÜK

  taqətsizlik — qüvvətsizlik

  Полностью »
 • GÜDMƏ

  pusma — közləmə — izləmə

  Полностью »
 • GÜDMƏK

  pusmaq — izləmək — gözləmək

  Полностью »
 • GÜL

  çiçək

  Полностью »
 • GÜLƏRÜZ

  xoşrəftar — xoşsifət

  Полностью »
 • GÜLƏRÜZLÜ

  xoşsifətli — iltifatlı — səmimi — nəvazişkar

  Полностью »
 • GÜLƏRÜZLÜLÜK

  xoşsifətlilik — xoşrəftarlıq — iltifatlılıq — səmimilik

  Полностью »
 • GÜLƏŞ

  çarpışma — tutuşma — qapışma

  Полностью »
 • GÜLƏŞ

  mehriban — gülərüzlü — üzügülər — iltifatlı

  Полностью »
 • GÜLƏŞMƏ

  qapışma — tutuşma

  Полностью »
 • GÜLƏŞMƏK

  qapışmaq — tutuşmaq

  Полностью »
 • GÜLLÜ

  çiçəkli — çəmənli

  Полностью »
 • GÜLLÜK

  çiçəklik — çəmənlik

  Полностью »
 • GÜLŞƏN

  çiçəklik — çəmənlik

  Полностью »
 • GÜLÜNC

  gülməli — məzəli — masqara

  Полностью »
 • GÜLÜNC

  istehza — rişxənd

  Полностью »
 • GÜLÜNCLÜK

  istehzalılıq — rişxəndlik

  Полностью »
 • GÜLÜNCLÜK

  məzəlilik — masqaralıq

  Полностью »