Словарь синонимов азербайджанского языка

 • KÖÇƏRİ

  gəzəri

  Полностью »
 • KÖÇƏRİLİK

  gəzərilik

  Полностью »
 • KÖÇMƏ

  getmə

  Полностью »
 • KÖÇMƏK

  getmək

  Полностью »
 • KÖÇÜRMƏ

  aparma — daşıma

  Полностью »
 • KÖÇÜRMƏ

  yazma

  Полностью »
 • KÖÇÜRMƏ

  məcazi

  Полностью »
 • KÖÇÜRMƏK

  aparmaq — daşımaq

  Полностью »
 • KÖÇÜRMƏK

  yazmaq

  Полностью »
 • KÖHNƏ

  cırıq — nimdaş

  Полностью »
 • KÖHNƏ

  əski — qədim

  Полностью »
 • KÖHNƏLİK

  qədimlik — əskilik — uzaqlıq

  Полностью »
 • KÖHNƏLİK

  nimdaşlıq

  Полностью »
 • KÖHNƏLMƏ

  qocalma

  Полностью »
 • KÖHNƏLMƏ

  cırılma — dağılma — yırtılma — üzülmə

  Полностью »
 • KÖHNƏLMƏK

  qocalmaq

  Полностью »
 • KÖHNƏLMƏK

  cırılmaq — dağılmaq — yırtılmaq — üzülmək

  Полностью »
 • KÖK

  ətli — canlı — əndamlı

  Полностью »
 • KÖK

  əsas

  Полностью »
 • KÖK

  saz

  Полностью »
 • KÖK

  yağlı

  Полностью »
 • KÖKƏLİK

  qulluq

  Полностью »
 • KÖKƏLMƏ

  ətlənmə — yoğunuma

  Полностью »
 • KÖKƏLMƏ

  yağlanma — piylənmə

  Полностью »
 • KÖKƏLMƏK

  ətlənmək — yoğunumaq

  Полностью »
 • KÖKƏLMƏK

  yağlanmaq — piylənmək

  Полностью »
 • KÖKƏLTMƏ

  bəsləmə

  Полностью »
 • KÖKƏLTMƏK

  bəsləmək

  Полностью »
 • KÖKLƏMƏ

  tikmə

  Полностью »
 • KÖKLƏMƏ

  sazlama

  Полностью »
 • KÖKLƏMƏK

  tikmək

  Полностью »
 • KÖKLƏMƏK

  sazlamaq

  Полностью »
 • KÖKLÜ

  yerli-dibli

  Полностью »
 • KÖKLÜ

  əsaslı

  Полностью »
 • KÖKLÜK

  yağlılıq — piylilik

  Полностью »
 • KÖKLÜK

  ətlilik — canlılıq

  Полностью »
 • KÖKS

  döş — sinə

  Полностью »
 • KÖLƏ

  qul

  Полностью »
 • KÖLGƏLİ

  sərin

  Полностью »
 • KÖLGƏLİK

  sərinlik

  Полностью »
 • KÖMƏK

  yardım

  Полностью »
 • KÖMƏKLƏŞMƏ

  birləşmə

  Полностью »
 • KÖMƏKLƏŞMƏK

  birləşmək

  Полностью »
 • KÖMƏKLİ

  birgə

  Полностью »
 • KÖMƏKLİK

  yardım

  Полностью »
 • KÖNTÖY

  kobud — qaba — sərt

  Полностью »
 • KÖNTÖYLÜK

  kobudluq — qabalıq — sərtlik

  Полностью »
 • KÖNÜL

  arzu — dilək — istək — həvəs — meyl

  Полностью »
 • KÖNÜL

  ürək — qəlb

  Полностью »
 • KÖNÜLLÜ

  həvəsli — meyilli

  Полностью »