Словарь синонимов азербайджанского языка

 • KİÇİK

  balaca — xırda

  Полностью »
 • KİÇİK

  gödək — qısa

  Полностью »
 • KİÇİKLƏŞMƏ

  balacalaşma — xırdalaşma

  Полностью »
 • KİÇİKLƏŞMƏK

  balacalaşmaq — xırdalaşmaq

  Полностью »
 • KİÇİKLİK

  balacalıq

  Полностью »
 • KİÇİKLİK

  gödəklik — qısalıq

  Полностью »
 • KİÇİLMƏ

  gödəlmə — qısalma

  Полностью »
 • KİÇİLMƏ

  cılızlaşma

  Полностью »
 • KİÇİLMƏ

  balacalanma

  Полностью »
 • KİÇİLMƏ

  alçalma

  Полностью »
 • KİÇİLMƏK

  cılızlaşmaq

  Полностью »
 • KİÇİLMƏK

  gödəlmək — qısalamaq

  Полностью »
 • KİÇİLMƏK

  balacalanmaq

  Полностью »
 • KİÇİLMƏK

  alçalmaq

  Полностью »
 • KİF

  cəng — çürüntü

  Полностью »
 • KİFAYƏT

  bəsdir — yetər

  Полностью »
 • KİFAYƏTLƏNMƏ

  qənaətlənmə

  Полностью »
 • KİFAYƏTLƏNMƏK

  qənaətlənmək

  Полностью »
 • KİFİR

  çirkin — eybəcər

  Полностью »
 • KİFİRLƏŞMƏ

  çirkinləşmə — eybəcərləşmə

  Полностью »
 • KİFİRLƏŞMƏK

  çirkinləşmək — eybəcərləşmək

  Полностью »
 • KİFLƏNMƏ

  cənglənmə — barlanma

  Полностью »
 • KİFLƏNMƏK

  cənglənmək — barlanmaq

  Полностью »
 • KİFLİ

  cəngli — barlı

  Полностью »
 • KİFLİLİK

  cənglilik — barlılıq

  Полностью »
 • KİLİD

  qıfıl — cəftə — rəzə

  Полностью »
 • KİLİDLƏMƏ

  qıfıllama — bağlama

  Полностью »
 • KİLİDLƏMƏK

  qıfıllamaq — bağlamaq

  Полностью »
 • KİLİDLİ

  qıfıllı — bağlı

  Полностью »
 • KİLİDSİZ

  qıfılsız

  Полностью »
 • KİMSƏSİZ

  tək-tənha — yalqız — yetim

  Полностью »
 • KİMSƏSİZ

  arxasız — adamsız — sahibsiz

  Полностью »
 • KİMSƏSİZLİK

  yalqızlıq — tək-tənhalıq

  Полностью »
 • KİMSƏSİZLİK

  arxasızlıq — adamsızlıq — sahibsizlik

  Полностью »
 • KİN

  ədavət — qərəz — qəzəb — hirs — acıq

  Полностью »
 • KİNAYƏ

  eyham — him — istehza — rişxənd

  Полностью »
 • KİNLİ

  ədavətli — hirsli — acıqlı

  Полностью »
 • KİNLİLİK

  ədavətlilik — acıqlılıq

  Полностью »
 • KİP

  möhkəm — bərk

  Полностью »
 • KİP

  topa — koma — yığın — bağlama

  Полностью »
 • KİP

  sıx

  Полностью »
 • KİPLƏŞMƏ

  sıxlaşma

  Полностью »
 • KİPLƏŞMƏ

  möhkəmləşmə — bərkimə

  Полностью »
 • KİPLƏŞMƏK

  sıxlaşmaq

  Полностью »
 • KİPLƏŞMƏK

  möhkəmləşmək — bərkimək

  Полностью »
 • KİPLİK

  sıxlıq

  Полностью »
 • KİPLİK

  möhkəmlik — bərklik

  Полностью »
 • KİR

  çirk

  Полностью »
 • KİRİMƏ

  susma — mumlama

  Полностью »
 • KİRİMƏK

  susmaq — mumlamaq

  Полностью »