Словарь синонимов азербайджанского языка

 • POPULYAR

  məşhur — tanımlı

  Полностью »
 • POPULYARLAŞMA

  məşhurlaşma

  Полностью »
 • POPULYARLAŞMAQ

  məşhurlaşmaq

  Полностью »
 • POPULYARLIQ

  məşhurluq

  Полностью »
 • PORSUMA

  turşuma — acıma — qoxuma — pozulma

  Полностью »
 • PORSUMAQ

  turşumaq — acımaq — qoxumaq — pozulmaq

  Полностью »
 • POTA

  dolu — kök — koppuş — dolğun — yumru

  Полностью »
 • POTALIQ

  doluluq — köklük — koppuşluq — yumruluq

  Полностью »
 • POZĞUN

  azğın — yava

  Полностью »
 • POZĞUN

  dağınıq — qarışıq

  Полностью »
 • POZĞUNLAŞMA

  kədərlənmə — qüssələnmə — məyuslaşma — pərtləşmə

  Полностью »
 • POZĞUNLAŞMAQ

  kədərlənmək — qüssələnmək — məyuslaşmaq — pərtləşmək

  Полностью »
 • POZĞUNLUQ

  nasazlıq — kefsizlik

  Полностью »
 • POZĞUNLUQ

  dağınıqlıq — qarışıqlıq — nizamsızlıq

  Полностью »
 • POZĞUNLUQ

  bərbadlıq — xarabalıq — viranəlik

  Полностью »
 • POZĞUNLUQ

  əxlaqsızlıq — azğınlıq — yavalıq — ədəbsizlik

  Полностью »
 • POZMA

  silmə — qaralama

  Полностью »
 • POZMA

  dağıtma — qarışdırma

  Полностью »
 • POZMAQ

  silmək — qaralamaq

  Полностью »
 • POZMAQ

  dağıtmaq — qarışdırmaq

  Полностью »
 • POZUQ

  silinmiş — qaralanmış

  Полностью »
 • POZUQ

  yava — əxlaqsız — ədəbsiz — azğın

  Полностью »
 • POZUQ

  dağınıq — qarışıq

  Полностью »
 • POZUQLUQ

  silinmə — qaralanma

  Полностью »
 • POZUQLUQ

  yavalıq — əxlaqsızlıq — ədəbsizlik — azğınlıq

  Полностью »
 • POZUQLUQ

  dağınıqlıq — qarışıqlıq

  Полностью »
 • POZULMA

  silinmə — qaralanma — korlanma

  Полностью »
 • POZULMA

  dağılma — səpələnmə

  Полностью »
 • POZULMAQ

  silinmək — qaralanmaq — korlanmaq

  Полностью »
 • POZULMAQ

  dağılmaq — səpələnmək

  Полностью »
 • POZULUŞMA

  korlanma — xarablanma — dağılma

  Полностью »
 • POZULUŞMA

  dağılışma — getmə

  Полностью »
 • POZULUŞMA

  ayrılma — şaxələnmə — aralanma

  Полностью »
 • POZULUŞMA

  hirslənmə — coşma

  Полностью »
 • POZULUŞMAQ

  ayrılmaq — aralanmaq — şaxələnmək

  Полностью »
 • POZULUŞMAQ

  hirslənmək — coşmaq

  Полностью »
 • POZULUŞMAQ

  korlanmaq — xarablanmaq — dağılmaq

  Полностью »
 • POZULUŞMAQ

  dağılışmaq — getmək

  Полностью »
 • PÖRTLƏTMƏ

  bişirmə — qaynatma

  Полностью »
 • PÖRTLƏTMƏK

  bişirmək — qaynatmaq

  Полностью »
 • PÖRTMƏ

  qızarma — bişmə

  Полностью »
 • PÖRTMƏK

  qızarmaq — bişmək

  Полностью »
 • PÖRTÜK

  bişik — yanıq

  Полностью »
 • PÖŞƏLƏMƏ

  yandırma

  Полностью »
 • PÖŞƏLƏMƏK

  yandırmaq

  Полностью »
 • PRAKTİK

  əməli — işgüzar

  Полностью »
 • PRAKTİK

  əlverişli — sərfəli

  Полностью »
 • PRAKTİKA

  təcrübə — iş

  Полностью »
 • PRAKTİKA

  həyat

  Полностью »
 • PRAKTİKİ

  işgüzar — bacarıqlı — təcrübəli

  Полностью »