Словарь синонимов азербайджанского языка

 • PRAKTİK

  əməli — işgüzar

  Полностью »
 • PRAKTİK

  əlverişli — sərfəli

  Полностью »
 • PRAKTİKA

  təcrübə — iş

  Полностью »
 • PRAKTİKA

  həyat

  Полностью »
 • PRAKTİKİ

  işgüzar — bacarıqlı — təcrübəli

  Полностью »
 • PRAKTİKİLİK

  işgüzarlıq — bacarıqlılıq — təcrübəlilik

  Полностью »
 • PRAKTİKİLİK

  əlverişlilik — sərfəlilik — yararlılıq

  Полностью »
 • PREDMET

  əşya — şey

  Полностью »
 • PRİMİTİV

  sadə — ibtidai

  Полностью »
 • PRİNSİPİAL

  əsaslı — mühüm

  Полностью »
 • PROLOQ

  başlanğıc — müqəddimə — giriş

  Полностью »
 • PSİX

  dəli — gic

  Полностью »
 • PSİXİ

  ruhi (xəstə)

  Полностью »
 • PUÇ

  boş — mənasız — əsassız — heç nə

  Полностью »
 • PUÇLUQ

  boşluq — mənasızlıq — əsassızlıq — heçlik

  Полностью »
 • PUÇURLAMA

  göyərmə

  Полностью »
 • PUÇURLAMAQ

  göyərmək

  Полностью »
 • PULLANMA

  varlanma — dövlətlənmə

  Полностью »
 • PULLANMAQ

  varlanmaq — dövlətlənmək

  Полностью »
 • PULLU

  maaşlı

  Полностью »
 • PULLU

  varlı — dövlətli — hallı

  Полностью »
 • PULLULUQ

  maaşlılıq

  Полностью »
 • PULLULUQ

  varlılıq — dövlətlilik — hallılıq

  Полностью »
 • PULSUZ

  maaşsız

  Полностью »
 • PULSUZ

  havayı — müftə — məccani

  Полностью »
 • PULSUZLAŞMA

  yoxsullaşma — kasıblaşma

  Полностью »
 • PULSUZLAŞMAQ

  yoxsullaşmaq — kasıblaşmaq

  Полностью »
 • PULSUZLUQ

  yoxsulluq — kasıblıq

  Полностью »
 • PUSQU

  marıq — bərə

  Полностью »
 • PUSQU

  güdmə — izləmə — təqib

  Полностью »
 • PUSMA

  güdmə — izləmə

  Полностью »
 • PUSMAQ

  güdmək — izləmək

  Полностью »
 • PÜSKÜRMƏ

  fışqırma — atma

  Полностью »
 • PÜSKÜRMƏK

  fışqırmaq — atmaq

  Полностью »
 • RABİTƏ

  əlaqə — münasibət — bağ

  Полностью »
 • RABİTƏLƏNDİRMƏ

  əlaqələndirmə — bağlama

  Полностью »
 • RABİTƏLƏNDİRMƏK

  əlaqələndirmək — bağlamaq

  Полностью »
 • RABİTƏLİ

  əlaqəli — münasibətli — bağlı

  Полностью »
 • RABİTƏSİZ

  əlaqəsiz — münasibətsiz

  Полностью »
 • RABİTƏSİZLİK

  əlaqəsizlik — münasibətsizlik

  Полностью »
 • RAHAT

  asudə — sərbəst

  Полностью »
 • RAHAT

  dinc — sakit — uyğun — əlverişli — münasib — səliqəli

  Полностью »
 • RAHATLANMA

  dincəlmə

  Полностью »
 • RAHATLANMAQ

  dincəlmək

  Полностью »
 • RAHATLAŞMA

  sakitləşmə — yüngülləşmə

  Полностью »
 • RAHATLAŞMAQ

  sakitləşmək — yüngülləşmək

  Полностью »
 • RAHATLIQ

  dinclik — sakitlik — sükut — səssizlik — istirahət — asudəlik

  Полностью »
 • RAHATSIZ

  səliqəsiz — uyğunsuz

  Полностью »
 • RAHATSIZ

  həyəcanlı — iztirablı — əsəbi — qərarsız

  Полностью »
 • RAHATSIZLIQ

  həyəcan — iztirab — təlaş — nigaranlıq — təşviş

  Полностью »