Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • ÜÇ

  числ. пуд (3); üç dəfə üç – doqquz пудра пуд – кӀуьд.

  Tam oxu »
 • ÜÇ-BEŞ

  числ. пуд-вад, са шумуд; üç-beş günlük iş пуд-вад йикъан кӀвалах.

  Tam oxu »
 • ÜÇ-DÖRD

  числ. пуд-кьуд, са шумуд, пуд ва я кьуд.

  Tam oxu »
 • ÜÇ-ÜÇ

  нареч. пуд-пуд; гьар сеферда пуд, гьар касдиз пуд.

  Tam oxu »
 • ÜÇAÇILAN

  кил. üçatılan.

  Tam oxu »
 • ÜÇADAMLIQ

  прил. пуд касдин; пуд кас патал тир (мес. тӀуьн); пуд кас кьадай (мес. палата).

  Tam oxu »
 • ÜÇAKTLI

  кил. üçpərdəli.

  Tam oxu »
 • ÜÇARŞINLIQ

  прил. куьгьн. пуд аршиндин, пуд аршин яргъивал авай.

  Tam oxu »
 • ÜÇARVADLI

  прил, куьгьн. пуд паб авай, пуд паб хуьзвай; // сущ. пуд паб авайди.

  Tam oxu »
 • ÜÇARVADLILIQ

  сущ. куьгьн. пуд паб авайвал, пуд паб хьун (хуьн).

  Tam oxu »
 • ÜÇATILAN

  сущ. рах. магазинди пуд патрум кьадай, са ацӀурунал пуд патрум ядай яракь (тфенг).

  Tam oxu »
 • ÜÇATLI

  прил. пуд балкӀан квай, пуд балкӀан кутунвай (мес. файтон).

  Tam oxu »
 • ÜÇATOMLU

  прил. пуд атомдикай ибарат тир, пуд атом квай.

  Tam oxu »
 • ÜÇAYAQ

  сущ. пуд кӀвач квай затӀ (стол, саж ва мс.).

  Tam oxu »
 • ÜÇAYAQLI

  1. прил. пуд кӀвач квай (мес. стол); 2. кил. üçayaq.

  Tam oxu »
 • ÜÇAYLIQ

  прил. пуд вацран, пудвацран (мес. курс, аял).

  Tam oxu »
 • ÜÇBARMAQLI

  прил. 1. пуд тӀуб авай; 2. пуд куьл авай.

  Tam oxu »
 • ÜÇBAŞLI

  прил. пуд кьил алай (авай), пуд кӀукӀ авай (мес. дагъ).

  Tam oxu »
 • ÜÇBƏNDLİ

  прил. лит. пуд бендиникай ибарат тир, пуд куплетдин (мес. шиир).

  Tam oxu »
 • ÜÇBİR

  нареч. пуд-пуд.

  Tam oxu »
 • ÜÇBUCAQ(LI)

  1. сущ. пудпипӀенди, пудпипӀен затӀ (фигура); 2. прил. пуд пӀипӀ авай, пудпипӀен (мес. фигура).

  Tam oxu »
 • ÜÇCƏ

  числ. пуд, анжах пуд.

  Tam oxu »
 • ÜÇCƏRGƏLİ

  прил. 1. пуд жергедин (мес. цвал); 2. х.м. пуд жерге тумар цадай ва я ник гуьдай (машин).

  Tam oxu »
 • ÜÇCİLDLİ

  прил. пуд жилдиникай (томдикай) ибарат тир; пуд жилдинин (мес. гафалаг).

  Tam oxu »
 • ÜÇCİLDLİK

  1. кил. üçcildli; 2. сущ. пуд жилдиникай (томдикай) ибарат тир, пуд жилдинин ктаб.

  Tam oxu »
 • ÜÇÇARXLI

  прил. пуд чарх квай, пуд чархунин (мес. мотоцикл).

  Tam oxu »
 • ÜÇDƏBİR

  пудай сад, пудлай са пай (са затӀунин).

  Tam oxu »
 • ÜÇDƏFƏLİK

  прил. пудра ийидай, пудра жедай (мес. тӀуьн).

  Tam oxu »
 • ÜÇDİLLİ

  прил. 1. пуд чӀал чидай, пуд чӀалакай менфят къачудай; 2. пуд чӀалал туькӀуьрнавай, пуд чӀалан (мес. гафалаг)

  Tam oxu »
 • ÜÇDİŞLİ

  прил. пуд сас авай (мес. кьуьк).

  Tam oxu »
 • ÜÇDORLU

  прил. пуд тар авай (мес. гими).

  Tam oxu »
 • ÜÇDÜYMƏ(Lİ)

  прил. 1. пуд дюймдин (мес. мисмар, кьул); 2. пуд дуьгме авай, пуд дуьгме квай (мес. пенжек).

  Tam oxu »
 • ÜÇƏM

  прил., нареч. нугъ. гьар хадамаз пуд бала (пуд-пуд) хадай (мес. хеб).

  Tam oxu »
 • üçəm-üçəm

  кил. üç-üç.

  Tam oxu »
 • ÜÇƏSRLİK

  прил. пуд виш йисан (мес. девир); пуд виш йис тарих авай (мес. гуьмбет).

  Tam oxu »
 • ÜÇFAİZLİ

  прил. 1. пуд процентдин; са затӀунин пуд процент тир (мес. къазанжи); 2. пуд процент алай, пуд процент менфят гудай (мес

  Tam oxu »
 • ÜÇFAZALI

  прил. электр. пуд фазадин (мес. трансформатор); ** üçfazalı cərəyan электр. пудфазадин ток.

  Tam oxu »
 • ÜÇGEDİŞLİ

  прил. спорт. пуд финифалди (ходдалди) куьтягь жедай, пуд финифин (мес. комбинация).

  Tam oxu »
 • ÜÇGÖZLÜ

  прил. пуд вилин, пуд вил (кӀвал) авай.

  Tam oxu »
 • ÜÇGUŞƏ(Lİ)

  прил. пуд пӀипӀ (муртӀ) авай, пуд пипӀен.

  Tam oxu »
 • ÜÇGÜL

  прил. пуд-пипӀен.

  Tam oxu »
 • ÜÇGÜNLÜK

  прил. пуд йикъан, пудкъан (мес. рехъ, кӀвалах).

  Tam oxu »
 • ÜÇHECALI

  прил. пуд гьижадин (слогдин), пуд гьижа (слог) авай (мес. гаф).

  Tam oxu »
 • ÜÇHƏDLİ

  прил. мат. пуд члендин, пуд член авай.

  Tam oxu »
 • ÜÇHƏFTƏLİK

  прил. пуд гьафтедин (мес. кӀвалах).

  Tam oxu »
 • ÜÇHİSSƏLİ

  прил. пуд паюнин, пуд паюникай ибарат тир (мес. эсер).

  Tam oxu »
 • ÜÇXALLI

  кил. üçlük 2).

  Tam oxu »
 • ÜÇXƏTLİ

  кил. üçmilli.

  Tam oxu »
 • ÜÇİLLİK

  прил. 1. пуд йисан, пудсан (мес. школа, план); 2. пуд яш авай, пуд йиса авай, пуд йис хьайи, пуд йисан (мес

  Tam oxu »
 • ÜÇKİLOMETRLİK

  прил. 1. пуд километрдин, пуд километр мензил авай (мес. рехъ); 2. геогр. са сантиментрдал пуд километр гьалтзавай, пуд километр масштабдин (мес

  Tam oxu »