Azərbaycanca-rusca lüğət

 • ÖLÇDÜRMƏ

  сущ. от глаг. ölçdürmək

  Tam oxu »
 • ÖLÇDÜRMƏK

  глаг. понуд. kimə nəyi заставить, просить кого измерить что (определить меркой величину чего-л.). Xəstənin hərarətini ölçdürmək (просить) измерить тем

  Tam oxu »
 • ÖLÇDÜRTMƏ

  сущ. от глаг. ölçdürtmək

  Tam oxu »
 • ÖLÇDÜRTMƏK

  глаг. см. ölçdürmək

  Tam oxu »
 • …ÖLÇƏN

  1. … мер (вторая составная часть сложных слов, обозначающая: 1) лицо, занимающееся измерением чего-л

  Tam oxu »
 • ÖLÇƏN

  сущ. 1. мерильщик, мерильщица (лицо, специально занимающееся измерением чего-л.) 2. обмерщик, обмерщица (лицо, специально занимающееся обмериванием че

  Tam oxu »
 • ÖLÇMƏ

  I сущ. от глаг. ölçmək 1. измерение (определение какой-л. меры величины чего-л.). Dəqiq ölçmə точное измерение, təqribi ölçmə приблизительное измерени

  Tam oxu »
 • ÖLÇMƏK

  глаг. 1. мерить, измерять, измерить (определить величину, количество чего-л. какой-л. меркой). Uzunluğunu ölçmək nəyin мерить длину чего, hündürlüyünü

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜ

  I сущ. 1. мера: 1) единица измерения. Uzunluq ölçüləri меры длины, həcm ölçüləri меры объёма, çəki ölçüləri меры веса, tutum ölçüsü мера ёмкости, fizi

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜ-BİÇİ

  сущ. 1. размер, величина. Müxtəlif ölçü-biçidə разной величины 2. перен. обдумывание, продумывание, взвешивание

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜB-BİÇMƏ

  сущ. от глаг. ölçüb-biçmək

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜB-BİÇMƏK

  глаг. 1. сняв мерку, кроить 2. перен. обдумывать, обдумать, взвешивать, взвесить, продумывать, продумать что-л

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜCÜ

  I прил. измерительный, мерильный. Ölçücü cihazlar измерительные приборы II сущ. 1. измеритель (прибор или инструмент, служащий для измерения чего-л

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜCÜLÜK

  сущ. должность, работа мерильщика, обмерщика

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLƏBİLƏN

  прил. см. ölçülən; измеримый (поддающийся измерению)

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLƏBİLMƏ

  сущ. измеримость, измеряемость (способность измеряться, поддаваться измерению)

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLƏBİLMƏYƏN

  прил. см. ölçüyəgəlməyən; неизмеримый, очень большой, значительный по величине, размеру

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLƏN

  прил. 1. измеримый (поддающийся измерению). мат. Ölçülən kəmiyyət измеримая величина, ölçülən funksiya измеримая функция, ölçülən çoxluq измеримое мно

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLMƏ

  сущ. от глаг. ölçülmək: 1. измерение. Dərinliyin ölçülməsi измерение глубины, hündürlüyün ölçülməsi измерение высоты, təzyiqin ölçülməsi измерение дав

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLMƏK

  глаг. 1. измеряться, быть измеренным: 1) определяться какой-л. мерой. Vaxt dəqiqələrlə ölçülürdü время измерялось минутами, dağların yaşı min illərlə

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLMƏZ

  прил. см. ölçüyəgəlməz

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLMƏZLİK

  сущ. см. ölçüyəgəlməzlik

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLÜ

  прил. 1. мерный, с мерой, с меркой. Ölçülü qablar мерная посуда 2. в сочет. kiçik ölçülü маленького размера, iri ölçülü крупного (большого) размера, m

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMƏ

  сущ. от глаг. ölçülüb-biçilmək, продумывание, обдумывание, взвешивание

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMƏK

  прил. обдумываться, быть обдуманным, продумываться, быть продуманным, взвешиваться, быть взвешенным. Adamın hər sözü ölçülübbiçilməlidir у человека ка

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMİŞ

  прил. обдуманный, продуманный, взвешенный

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜM

  сущ. мера, мерило, мерка. Keyfiyyətin ölçümü мерило качества

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜSÜZ

  прил. 1. безмерный (не поддающийся измерению, неизмеримый). Ölçüsüz (hədsiz) qəzəb безмерный гнев, ölçüsüz (hədsiz) sevinc безмерная радость, ölçüsüz

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜSÜZ-BİÇİMSİZ

  прил. 1. необдуманный, опрометчивый. Ölçüsüz-biçimsiz hərəkət необдуманный поступок 2. бесформенный

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜSÜZLÜK

  сущ. 1. безмерность, неизмеримость 2. безразмерность

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜYƏGƏLMƏMƏZLİK

  сущ. см. ölçüyəgəlməzlik

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜYƏGƏLMƏYƏN

  прил. 1. см. ölçüyəgəlməz 2. неизмеримый (не поддающийся измерению). Ölçüyəgəlməyən fərq неизмеримая разница

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜYƏGƏLMƏZ

  прил. неизмеримый, очень большой (значительный по величине, размеру, силе). Ölçüyəgəlməz miqdarda в неизмеримом количестве, ölçüyəgəlməz fərq неизмери

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜYƏGƏLMƏZLİK

  сущ. неизмеримость, безмерность

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜYƏSIĞMAYAN

  прил. 1. см. ölçüyəgəlməyən 2. выходящий за рамки приличия. Ölçüyəsığmayan hərəkət поступок, выходящий за рамки приличия

  Tam oxu »
 • ÖLDÜ-QALDI

  сущ. исход, участь, конец кого-л. Onun öldü-qaldısından nə bilirsiniz? Что вы знаете о его участи? Öldü-qaldısından nə xəbər var? Что известно о его у

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRƏN

  разг. сущ. убийца

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRGƏN

  сущ. бот. ежовник, анабазис (род многолетних трав сем. маревых)

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRMƏ

  сущ. от глаг. öldürmək: 1. убивание 2. убийство (преступное лишение кого-л. жизни) 3. умерщвление 4. разг

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRMƏK

  глаг. 1. убивать, убить: 1) лишить жизни, умертвить. Adam öldürmək убить человека, canavar öldürmək убить волка, tüfənglə (güllə ilə) öldürmək убить в

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRTDÜRMƏ

  сущ. от глаг. öldürtdürmək

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRTDÜRMƏK

  глаг. понуд. kimə kimi, nəyi заставить кого: 1. убить кого 2. уморить, зарезать кого для хозяйственных целей

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRTDÜRÜLMƏ

  сущ. от глаг. öldürtdürülmək: 1. убивание, убийство, умерщвление 2. бой, закалывание

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRTDÜRÜLMƏK

  глаг. 1. убиваться, быть убитымкем-л., по чьему-л. указанию; умерщвляться, быть умерщвлённым кем-л., по чьему-л

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRTMƏ

  сущ. от глаг. öldürtmək

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRTMƏK

  глаг. см. öldürtdürmək

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRÜCÜ

  прил. 1. убийственный: 1) убивающий, умерщвляющий. Öldürücü atəş убийственный выстрел 2) перен. необычайно тяжёлый, непереносимый

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRÜCÜLÜK

  сущ. 1. убийственность (способность разить, уничтожать) 2. смертельность, смертоносность: 1) способность привести к смерти

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRÜLMƏ

  разг. сущ. от глаг. öldürülmək 1. убивание, убийство, умерщвление кем-л. Kimin öldürülməsi haqqında iş дело об убийстве кого, vəhşicəsinə öldürülmə зв

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRÜLMƏK

  глаг. 1. убиваться, быть убитым; умерщвляться, быть умервщлённым. Qaçmaq istərkən öldürülmüşdür он был убит при попытке к бегству, güllə ilə öldürülmə

  Tam oxu »