Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • ördək

  ördek

  Tam oxu »
 • örnək

  göstermelik

  Tam oxu »
 • ört-bas etmək

  örtbas etmek

  Tam oxu »
 • örtmək

  kapamak, kaplamak, örtmek

  Tam oxu »
 • örtü

  örtü

  Tam oxu »
 • örtük

  örtü

  Tam oxu »
 • örtülü

  kapalı

  Tam oxu »
 • ötən

  geçen, mazi

  Tam oxu »
 • ötəri

  geçici

  Tam oxu »
 • ötmək

  ötmek

  Tam oxu »
 • ötmüş

  mazi

  Tam oxu »
 • ötürü

  ötürü

  Tam oxu »
 • övlad

  evlat

  Tam oxu »
 • övliya

  ermiş, evliya

  Tam oxu »
 • öynə

  öğün

  Tam oxu »
 • öyrənmək

  öğrenmek

  Tam oxu »
 • öyüd

  öğüt

  Tam oxu »
 • öyünmək

  övünmek

  Tam oxu »
 • öz

  kendi, öz

  Tam oxu »
 • özgə

  başka, öbür, yad

  Tam oxu »
 • özü

  kendisi

  Tam oxu »
 • özündən çıxmaq

  çıldırmak

  Tam oxu »
 • padşah

  padişah

  Tam oxu »
 • paxıl

  kıskanç

  Tam oxu »
 • paxıllıq etmək

  kıskanmak

  Tam oxu »
 • paxla

  fasulye

  Tam oxu »
 • paket

  paket

  Tam oxu »
 • paltar

  elbise, giyecek, giyim, giysi

  Tam oxu »
 • pambuq

  pamuk

  Tam oxu »
 • papiros kötüyü

  izmarit

  Tam oxu »
 • papiros qırıntısı

  izmarit

  Tam oxu »
 • papka

  dosya

  Tam oxu »
 • paralamaq

  paralamak

  Tam oxu »
 • parça

  parça

  Tam oxu »
 • parça-parça

  paramparça

  Tam oxu »
 • parçalamaq

  parçalamak, ufalamak

  Tam oxu »
 • parıltı

  parıltı

  Tam oxu »
 • parlaq

  parlak

  Tam oxu »
 • parlamaq

  parlamak

  Tam oxu »
 • parlament

  meclis

  Tam oxu »
 • partlaq

  patlak

  Tam oxu »
 • partlamaq

  patlamak

  Tam oxu »
 • pas

  pas

  Tam oxu »
 • paşa

  paşa

  Tam oxu »
 • patron

  patron

  Tam oxu »
 • pay

  hisse, pay

  Tam oxu »
 • payçı

  hissedar

  Tam oxu »
 • payız

  güz, son bahar

  Tam oxu »
 • paytaxt

  başkent, başşehir

  Tam oxu »
 • pencər

  pancar

  Tam oxu »