Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • ianə

  bağış

  Tam oxu »
 • ibadət

  ibadet

  Tam oxu »
 • ibarət

  ibaret

  Tam oxu »
 • iblis

  iblis

  Tam oxu »
 • ibrət

  ders, ibret

  Tam oxu »
 • ibtidai

  ilkel, iptidai

  Tam oxu »
 • ibtidai mekteb

  ilkokul

  Tam oxu »
 • ibtidai təhsil

  ilk öğretim

  Tam oxu »
 • icad

  icat

  Tam oxu »
 • icaraya vermək

  kiralamak

  Tam oxu »
 • icazə

  icazet

  Tam oxu »
 • icbar fe'l

  ettirgen

  Tam oxu »
 • iclas

  içtimai, meclis, oturum

  Tam oxu »
 • icra

  icra

  Tam oxu »
 • ictimai

  sosyal, toplumsal

  Tam oxu »
 • ictimai rə'y

  kamu oyu

  Tam oxu »
 • ictimaiyyət

  kamu

  Tam oxu »
 • Tam oxu »
 • içəri

  içeri

  Tam oxu »
 • içiləcək

  içecek

  Tam oxu »
 • için-için

  için için

  Tam oxu »
 • içindəkilər

  içindekiler

  Tam oxu »
 • içki

  içecek, içki

  Tam oxu »
 • içkili

  içkili

  Tam oxu »
 • içmək

  içmek

  Tam oxu »
 • idarə

  idare, kuruluş, yönetim

  Tam oxu »
 • idarə etmək

  yönetmek

  Tam oxu »
 • iddia

  iddia

  Tam oxu »
 • iddialı

  iddialı

  Tam oxu »
 • ideal

  dava, ülkü

  Tam oxu »
 • idxal

  ithal

  Tam oxu »
 • idman

  idman

  Tam oxu »
 • idman köynəyi

  tişört

  Tam oxu »
 • idrak

  idrak

  Tam oxu »
 • ifa

  ifa

  Tam oxu »
 • ifadə

  ifade

  Tam oxu »
 • iflas

  fiyasko, iflas

  Tam oxu »
 • iflic

  felç

  Tam oxu »
 • ifrat

  aşırı, ifrat

  Tam oxu »
 • ifşa

  ifşa

  Tam oxu »
 • iftar

  iftar

  Tam oxu »
 • iftixar

  iftihar, övünç

  Tam oxu »
 • iftira

  iftira

  Tam oxu »
 • igid

  er, gözü pek, yiğit

  Tam oxu »
 • ihalə

  ihale

  Tam oxu »
 • ixrac

  ihraç

  Tam oxu »
 • ixracat

  ihracat

  Tam oxu »
 • ixtilaf

  ihtilaf, uyuşmazlık

  Tam oxu »
 • ixtilal

  ihtilal

  Tam oxu »
 • ixtisas

  dal, ihtisas

  Tam oxu »