Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • faciə

  facia

  Tam oxu »
 • faciəli

  feci

  Tam oxu »
 • fağır

  fakir, fukara

  Tam oxu »
 • fahişə

  fahişe, kahpe

  Tam oxu »
 • fahişəlik

  fuhuş

  Tam oxu »
 • fail

  fail

  Tam oxu »
 • faiz

  faiz

  Tam oxu »
 • faksimile

  tıpkıbasım

  Tam oxu »
 • fakt

  olgu

  Tam oxu »
 • faktura

  fatura

  Tam oxu »
 • familiya

  soy adı

  Tam oxu »
 • fani

  fani, ölümlü

  Tam oxu »
 • faraş

  turfanda

  Tam oxu »
 • farfor

  porselen

  Tam oxu »
 • fasilə

  fasıla

  Tam oxu »
 • fateh

  fatih

  Tam oxu »
 • fatihə

  fatiha

  Tam oxu »
 • fayda

  çıkar, fayda, yarar

  Tam oxu »
 • fe'l

  fiil

  Tam oxu »
 • fevral

  Şubat

  Tam oxu »
 • fəal

  aktif, faal

  Tam oxu »
 • fəaliyyət

  faaliyet, icraat, yürürlük

  Tam oxu »
 • fəda

  feda

  Tam oxu »
 • fəda etmək

  kıymak

  Tam oxu »
 • fədakar

  fedakar

  Tam oxu »
 • fədakarlıq

  özveri

  Tam oxu »
 • fəğan

  figan

  Tam oxu »
 • fəhlə

  işçi

  Tam oxu »
 • fəhlətutan

  iş veren

  Tam oxu »
 • fəxr

  iftihar, övünç

  Tam oxu »
 • fəxr etmək

  övünmek

  Tam oxu »
 • fəqət

  fakat

  Tam oxu »
 • fəlakət

  felaket

  Tam oxu »
 • fəlsəfə

  felsefe

  Tam oxu »
 • fəna

  fena

  Tam oxu »
 • fənalaşmaq

  fenalaşmak

  Tam oxu »
 • fərdi

  ferdi

  Tam oxu »
 • fərə

  piliç

  Tam oxu »
 • fərəh

  ferah

  Tam oxu »
 • fərq

  fark

  Tam oxu »
 • fərqli

  değişik

  Tam oxu »
 • fərman

  buyruk

  Tam oxu »
 • fəryad

  feryat

  Tam oxu »
 • fərz

  farz

  Tam oxu »
 • fərziyyə

  faraziye, varsayım

  Tam oxu »
 • fəsil

  fasıl

  Tam oxu »
 • fəth etmək

  fethetmek

  Tam oxu »
 • fəza

  feza

  Tam oxu »
 • fəzilət

  fazilet

  Tam oxu »
 • fırça

  fırça

  Tam oxu »