Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • ya

  veya

  Tam oxu »
 • yaban

  yabani

  Tam oxu »
 • yabançı

  yabancı

  Tam oxu »
 • yabanı

  yabani

  Tam oxu »
 • yad

  yad

  Tam oxu »
 • yad etmək

  yad etmek

  Tam oxu »
 • yaddaş

  hafıza, hatır

  Tam oxu »
 • yadırğamaq

  yadırgamak

  Tam oxu »
 • yadigar

  anı, armağan, yadigar

  Tam oxu »
 • yağ

  yağ

  Tam oxu »
 • yağış

  yağış, yağmur

  Tam oxu »
 • yağlı boya

  yağlı boya

  Tam oxu »
 • yağlı çörək

  çörek, pide

  Tam oxu »
 • yağmaq

  yağmak

  Tam oxu »
 • yağmur

  yağmur

  Tam oxu »
 • yaxalamaq

  tutmak, yakalamak

  Tam oxu »
 • yaxın

  yakın

  Tam oxu »
 • yaxınlaşma

  yaklaşım

  Tam oxu »
 • yaxınlaşmaq

  yaklaşmak

  Tam oxu »
 • yaxınlığında

  sularında

  Tam oxu »
 • yaxşı

  iyi, olur, peki, tamam

  Tam oxu »
 • yaxşı yol

  güle güle

  Tam oxu »
 • yaxşıca

  yakinen

  Tam oxu »
 • yaxşılaşmaq

  iyileşmek

  Tam oxu »
 • yaxud

  veya, yahut

  Tam oxu »
 • yalamaq

  yalamak

  Tam oxu »
 • yalan

  yalan

  Tam oxu »
 • yalançı

  yalancı

  Tam oxu »
 • yalçın

  yalçın

  Tam oxu »
 • yalın

  yalın

  Tam oxu »
 • yalın ayaq

  yalın ayak

  Tam oxu »
 • yalnız

  sadece, yalnız

  Tam oxu »
 • yaltaq

  dalkavuk, şakşakçı, yılışık

  Tam oxu »
 • yaltaqlanmaq

  yaltaklanmak

  Tam oxu »
 • yalvarmaq

  yakarmak, yalvarmak

  Tam oxu »
 • yamac

  yamaç

  Tam oxu »
 • yamaq

  yama

  Tam oxu »
 • yamaqlamaq

  yamalamak, yamamak

  Tam oxu »
 • yamamaq

  yamalamak, yamamak

  Tam oxu »
 • yaman

  huysuz, kötü, yaman

  Tam oxu »
 • yamanlamaq

  kötülemek

  Tam oxu »
 • yamyam

  yamyam

  Tam oxu »
 • yan

  yan

  Tam oxu »
 • yanacaq

  yakacak, yakıt

  Tam oxu »
 • yanaq

  yanak

  Tam oxu »
 • yanardağ

  yanardağ

  Tam oxu »
 • yanaşmaq

  yanaşmak

  Tam oxu »
 • yandırmaq

  yakmak

  Tam oxu »
 • yanğın

  yangın

  Tam oxu »
 • yanıq

  yanık

  Tam oxu »