Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • vacib

  vacip

  Tam oxu »
 • vadi

  vadi

  Tam oxu »
 • vağzal

  gar, istasyon

  Tam oxu »
 • vahiməli

  vahim

  Tam oxu »
 • vahiməlik

  vahamet

  Tam oxu »
 • vahşət

  vahşet

  Tam oxu »
 • vahşi

  vahşi

  Tam oxu »
 • vahy

  vahiy

  Tam oxu »
 • vaxt

  vakit

  Tam oxu »
 • vaxtıyla

  vaktiyle

  Tam oxu »
 • vaiz

  vaiz

  Tam oxu »
 • vaqiə

  olay

  Tam oxu »
 • val

  plak

  Tam oxu »
 • vali

  vali

  Tam oxu »
 • valyuta

  döviz

  Tam oxu »
 • vanna

  küvet

  Tam oxu »
 • vapor

  vapur

  Tam oxu »
 • var

  var

  Tam oxu »
 • varıb getmək

  varmak

  Tam oxu »
 • varis

  varis

  Tam oxu »
 • varlı

  varlıklı

  Tam oxu »
 • varlıq

  varlık

  Tam oxu »
 • varmaq

  varmak

  Tam oxu »
 • vasil olmaq

  vasıl olmak

  Tam oxu »
 • vasitə

  araç, vasıta

  Tam oxu »
 • vaz keçmək

  caymak, vazgeçmek

  Tam oxu »
 • vaza

  vazo

  Tam oxu »
 • vedrə

  kova

  Tam oxu »
 • ventilyator

  vantilatör

  Tam oxu »
 • vergi

  vergi

  Tam oxu »
 • vergül

  virgül

  Tam oxu »
 • verim

  verim

  Tam oxu »
 • verimli

  verimli

  Tam oxu »
 • vermək

  vermek

  Tam oxu »
 • vertolyot

  helikopter

  Tam oxu »
 • ve

  Tam oxu »
 • və ya

  veya

  Tam oxu »
 • vəba

  veba

  Tam oxu »
 • vəbal

  vebal

  Tam oxu »
 • və'd

  vaat

  Tam oxu »
 • və'də

  vade

  Tam oxu »
 • vəfakar

  vefakar

  Tam oxu »
 • vəfat

  vefat

  Tam oxu »
 • vəhm

  vehim

  Tam oxu »
 • vəxşi

  yabani

  Tam oxu »
 • vəkalət

  vekalet

  Tam oxu »
 • vəkalətən

  vekaleten

  Tam oxu »
 • vəkil

  sözcü, vekil

  Tam oxu »
 • vəliəhd

  veliaht

  Tam oxu »
 • vərəm

  verem

  Tam oxu »