Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • e'dam

  idam

  Tam oxu »
 • ehsan

  ihsan

  Tam oxu »
 • ehtimal

  ihtimal, olasılık, şans

  Tam oxu »
 • ehtimal ki

  galiba

  Tam oxu »
 • ehtimali

  muhtemel

  Tam oxu »
 • ehtiras

  ihtiras

  Tam oxu »
 • ehtiraslı

  tutku

  Tam oxu »
 • ehtişam

  ihtişam

  Tam oxu »
 • ehtiva

  ihtiva

  Tam oxu »
 • ehtiva etmək

  içermek

  Tam oxu »
 • ehtiyac

  ihtiyaç

  Tam oxu »
 • ehtiyat

  ihtiyat

  Tam oxu »
 • ehtiyat etmək

  sakınmak

  Tam oxu »
 • eksperiment

  deney

  Tam oxu »
 • eqoist

  bencil, egoist

  Tam oxu »
 • el

  memleket

  Tam oxu »
 • el aləm

  el alem

  Tam oxu »
 • el gün

  el alem

  Tam oxu »
 • e'lan

  duyuru, ilan

  Tam oxu »
 • elçi

  büyük elçi, dünür, dünürcü, elçi, görücü

  Tam oxu »
 • element

  unsur

  Tam oxu »
 • elevator

  silo

  Tam oxu »
 • elə

  öyle

  Tam oxu »
 • eləmək

  etmek

  Tam oxu »
 • elm

  bilim, ilim

  Tam oxu »
 • elmi

  bilimsel, ilmi

  Tam oxu »
 • elmi təcrübə

  deney

  Tam oxu »
 • elmihal

  ilmihal

  Tam oxu »
 • elti

  elti

  Tam oxu »
 • e'mal

  imal

  Tam oxu »
 • e'malatxana

  imalathane

  Tam oxu »
 • en çox

  azami

  Tam oxu »
 • en dairəsi

  enlem

  Tam oxu »
 • endirim

  indirim

  Tam oxu »
 • eniş-yoxuş

  engebe

  Tam oxu »
 • enmək

  inmek

  Tam oxu »
 • epidemiya

  salgın

  Tam oxu »
 • erkək

  erkek

  Tam oxu »
 • erkən

  erken

  Tam oxu »
 • ertəsi

  ertesi

  Tam oxu »
 • eskiz

  taslak

  Tam oxu »
 • esse

  deneme

  Tam oxu »
 • estakada

  üst geçit

  Tam oxu »
 • eşələmək

  eşelemek

  Tam oxu »
 • eşələnmək

  eşinmek

  Tam oxu »
 • eşik

  eşik

  Tam oxu »
 • eşitmək

  işitmek

  Tam oxu »
 • eşq

  aşk

  Tam oxu »
 • eşmək

  eşmek

  Tam oxu »
 • eşşək

  eşek

  Tam oxu »