Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • tıxac

  tıkaç

  Tam oxu »
 • tıxamaq

  tıkamak

  Tam oxu »
 • tıxmaq

  tıkmak

  Tam oxu »
 • tıqqıldamaq

  tıkırdamak

  Tam oxu »
 • tısbağa

  kaplumbağa

  Tam oxu »
 • tibb

  tıp

  Tam oxu »
 • tibb bacısı

  hemşire

  Tam oxu »
 • tibbi

  tıbbi

  Tam oxu »
 • ticarət

  ticaret

  Tam oxu »
 • tiftik

  tüy

  Tam oxu »
 • tikan

  diken

  Tam oxu »
 • tikinti

  inşaat

  Tam oxu »
 • tikiş

  dikiş

  Tam oxu »
 • tikmək

  dikmek

  Tam oxu »
 • tiryəki

  tiryaki

  Tam oxu »
 • titan

  şofben

  Tam oxu »
 • titr

  jenerik

  Tam oxu »
 • titrəmə

  titreşim, ürperti

  Tam oxu »
 • titrəmək

  titremek, zangırdamak

  Tam oxu »
 • titul

  ünvan

  Tam oxu »
 • tox

  koyu, tok

  Tam oxu »
 • toxmaq

  tokmak

  Tam oxu »
 • toxuculuq

  tekstil

  Tam oxu »
 • toxum

  tohum

  Tam oxu »
 • toxuma

  doku

  Tam oxu »
 • toxumaq

  dokumak

  Tam oxu »
 • toxunaqlı

  dokunaklı

  Tam oxu »
 • toxunmaq

  değinmek, değmek, dokunmak

  Tam oxu »
 • toqqa

  toka

  Tam oxu »
 • toqquşma

  çarpışma

  Tam oxu »
 • toqquşmaq

  çarpışmak, çatışmak

  Tam oxu »
 • tomat şirəsi

  salça

  Tam oxu »
 • tombul

  tombul

  Tam oxu »
 • top

  top

  Tam oxu »
 • topa

  küme

  Tam oxu »
 • topal

  topal

  Tam oxu »
 • topalaşmaq

  kümelenmek

  Tam oxu »
 • toparlamaq

  toparlanmak

  Tam oxu »
 • topdan

  toptan

  Tam oxu »
 • toplamaq

  derlemek

  Tam oxu »
 • toplanmaq

  üşüşmek

  Tam oxu »
 • toplantı

  içtimai

  Tam oxu »
 • toplu

  toplu, yığın

  Tam oxu »
 • topuq

  topuk

  Tam oxu »
 • torba

  torba

  Tam oxu »
 • tormoz

  fren

  Tam oxu »
 • torpaq

  toprak

  Tam oxu »
 • tort

  pasta

  Tam oxu »
 • tost

  tost

  Tam oxu »
 • tovlamaq

  tavlamak

  Tam oxu »