BAŞIBOŞ

BAŞIBOŞ – AĞILLI Sərdar başıboşdur, ağlına nə gəlir onu deyir. Gəl, ağıllı oğlum, rahat ol, bir seyid qonağımız da var (S.S.Axundov).

BAŞIBƏLALI
BAŞIDAŞLI

Значение слова в других словарях