BADAQLAMAQ

f.; (həm məc., həm də müst.) ~ to trip smb. up

BAD
BADAQLANMAQ

Digər lüğətlərdə