BALANSÖLÇƏN

fr. balance – tərəzi + yun. grapho – yazıram, təsvir edirəm

BALANSLAŞDIRMA
BALAŞ